Finlands miljöcentral

 

Finlands miljöcentral (SYKE) är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss att kontrollera dessa förändringar. Arkiv innehåller material av SYKE och myndigheter dessförinnan som vattenstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen samt Havsforskningsinstitutet. Materialet innehåller artiklar, professionella och vetenskapliga serier och monografier. Tilläggsinformation: syke.fi/publikationer ; syke.fi/bibliotek

Samlingar

Nyligen publicerat