CARDIAC ARREST PATIENTS IN FINNISH INTENSIVE CARE UNITS: INSIGHTS INTO INCIDENCE, LONG-TERM OUTCOMES AND COSTS

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine en
dc.contributor Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.contributor Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.author Efendijev, Ilmar
dc.date.accessioned 2019-02-05T06:03:58Z
dc.date.available 2019-02-19
dc.date.available 2019-02-05T06:03:58Z
dc.date.issued 2019-03-01
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4857-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/298660
dc.description.abstract Background: Sudden cardiac arrest (CA) represents a significant cause of death worldwide. Inhospital patients carry a particularly high risk of CA, both on the general ward and in the intensive care unit (ICU). With over 10,000 CAs occurring daily globally, undoubtedly CA has a significant socioeconomic impact. However, data on in-hospital CA (IHCA) and CA-related healthcare costs in Finland and globally, remain limited. Critically ill patients are often admitted to ICUs to undergo complex treatments that may or may not influence patient outcomes. Yet, changes in treatment intensity can potentially reflect a specific patient’s clinical condition and carry additional prognostic value. Aims: This study aimed to systematically review published literature on in-ICU CA (ICUCA), to investigate outcomes and healthcare-associated costs for CA patients treated within Finnish ICUs and to explore the individual effects of early treatment intensity and cardiopulmonary resuscitation on hospital mortality amongst Finnish ICU patients. Methods: The study consisted of a systematic review of the published literature (study I) summarising scientific evidence on CA in critically ill patients, and three original substudies on patients treated in Finnish ICUs between 2003 and 2013. The data for the substudies were acquired from the databases of the Finnish Intensive Care Consortium (FICC), the Social Insurance Institution of Finland (SII) and the Finnish Population Register Centre. Cost data comprised index hospitalisation expenses, rehabilitation costs and social security costs up to one year after CA. Effective cost per one-year survivor reflected the economic impact of CA, calculated as the sum of the total of healthcare costs divided by the number of survivors. Results: Across substudies, patient population size varied from n = 1024 to n = 164,255. A systematic review of the literature analysed 18 studies published between 1990 and 2013. Most of the reviewed publications were single-centre and retrospective with highly variable incidence and the outcome of ICU-CA. In Finland, there were 29 ICU-CAs for every 1000 ICU admissions. ICU-CA hospital mortality reached 56%. Amongst CA patients treated in a tertiary teaching hospital ICUs, 58% of out-of-hospital CA (OHCA) patients, 41% of IHCA patients and 39% of ICU-CA patients remained alive at one year following the initial arrest, of these 88% to 94% had a favourable neurological outcome. The effective cost, expressed in 2013 euro, was €94,688 for a one-year ICU-treated CA survivor and €102,722 for a one-year survivor with a favourable neurological outcome. A CA event and poor preadmission functional status were associated with a similar increase in the risk of hospital mortality. An increase in the intensity of early treatment associated with a higher risk of in-hospital death, particularly amongst patients with an initially low mortality risk. Conclusions: The incidence of ICU-CA amongst Finnish critically ill patients was higher and mortality was lower than previously published findings. The effective costs for one-year survivors were comparable to or lower than costs for ICU-treated patients with acute renal failure and critically ill cancer patients, healthcare expenditures considered generally acceptable. The increase in the risk of in-hospital death due to CA was comparable in magnitude to a poor preadmission functional status. Early increase in treatment intensity can serve as an additional warning sign of deterioration in Finnish critically ill patients. en
dc.description.abstract Äkillinen sydämenpysähdys on merkittävä kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Erityisen korkea sydämenpysähdyksen riski on sairaalahoidossa olevilla potilailla sekä tavallisella vuodeosastolla että myös teho-osastolla. Maailmassa tapahtuu noin 10000 sydämenpysähdystä päivittäin, näin ollen sydämenpysähdyksen taloudellinen vaikutus on kiistaton. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli arvioida systemaattisesti julkaistua kirjallisuutta tehohoidossa olevien potilaiden sydämenpysähdyksestä, selvittää ennuste ja hoitoon liittyvät kustannukset suomalaisilla teho-osastoilla hoidetuilla sydämenpysähdyspotilailla ja arvioida tehohoitopotilaiden hoitointensiteetin nousun ja tehohoidon aikaisen sydämenpysähdyksen itsenäiset vaikutukset potilaiden kuolemanriskiin pohjautuen Suomen Tehohoitokonsortion, Väestörekisterikeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen potilastietokantoihin. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella todettiin, että suurin osa teho-osastoilla tapahtuvaa sydämenpysähdystä käsittelevistä tutkimuksista oli retrospektiivisia ja peräisin yhdestä keskuksesta. Teho osastolla tapahtuvan sydämenpysähdyksen esiintyvyys ja siihen liittyvä kuolleisuus vaihtelivat laajalti tutkimusympäristöstä ja potilasaineistosta riippuen. Suomalaisilla teho-osastoilla jokaista 1000 tehohoitojaksoa kohti oli 29 sydämenpysähdystä ja sydämenpysähdyksen jälkeinen sairaalakuolleisuus oli 56%. Sydämenpysähdystapahtumaan ja heikkoon tehohoitojaksoa edeltävään toimintakykyyn liittyvät sairaalakuolleisuusriskit olivat keskenään verrannollisia. Lisäksi korkeampi kuolleisuusriski liittyi myös varhaiseen hoitointensiteetin nousuun erityisesti potilailla, joiden kuolleisuusriski oli arvioitu matalaksi sairauden vaikeusasteen perusteella tehohoitojakson alussa. Ison suomalaisen yliopistollisen sairaalan teho-osastoilla hoidetuista sydämenpysähdyspotilaista 58% sairaalan ulkopuolella elvytetyistä, 41% sairaalan sisällä elvytetyistä ja 39% teho-osastolla elvytetyistä oli elossa vuoden kohdalla primääristä sydämenpysähdystapahtumasta. Näistä 88-94% selvisi myös neurologisesti hyvin. Hoitokustannukset yhtä vuoden kohdalla elossa olevaa sydämenpysähdyspotilasta kohti olivat 94688 euroa ja yhtä neurologisesti hyvin selvinnyttä potilasta kohti 102722 euroa. Hoitokustannukset olivat verrattavissa muiden tehohoidon potilasryhmien hoitokustannuksiin, joita pidetään yleisesti hyväksyttävinä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4856-8
dc.relation.isformatof Helsinki: Hansaprint Oy, 2019, DSHealth doctoral thesis series. 2342-3161
dc.relation.ispartof DSHealth doctoral thesis series
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-317X
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Intensive Care Medicine
dc.title CARDIAC ARREST PATIENTS IN FINNISH INTENSIVE CARE UNITS: INSIGHTS INTO INCIDENCE, LONG-TERM OUTCOMES AND COSTS en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Skrifvars, Markus B.
dc.ths Reinikainen, Matti
dc.opn Haney, Michael
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
cardiaca.pdf 856.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record