Ikääntyneet työttömät takaisin työelämään. Tukikeinoja kuntoutuksesta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901283271 http://hdl.handle.net/10138/298698
Title: Ikääntyneet työttömät takaisin työelämään. Tukikeinoja kuntoutuksesta
Author: Lankila, Jaakko; Seppänen-Järvelä, Riitta
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019
Language: fi
Number of pages: 22
Belongs to series: Työpapereita
ISSN: 2323-9239
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901283271
http://hdl.handle.net/10138/298698
Abstract: Raportti kartoittaa ikääntyneiden yli 55-vuotiaiden työttömien tilannetta ja tarkastelee heille sopivia kuntoutus- ja tukimuotoja. Se vastaa kysymykseen, miten Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluja voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin ikääntyneiden työikäisten, erityisesti työttömien henkilöiden tarpeita. Taustalla on toimenpide-ehdotus, joka liittyy STM:n ja VM:n asettaman Ikääntyneiden työllisyyden edistämisen työryhmän työhön. Tässä selvitystyyppisessä tutkimustehtävässä kartoitettiin kohdeilmiötä nopealla, analyyttisellä tiedonhaulla. Raportissa ikääntyvien työikäisten tilanteita ja tukikeinoja käsitellään tutkimuskirjallisuuden ja poliittis-hallinnollisten tekstien avulla. Raportissa tarkastellaan työttömyyden aiheuttamaa haastetta niin yhteiskunnan kuin yksilön näkökulmista. Erityisesti käsitellään ikääntyneiden työttömien työkykyä, sosioekonomisia eroja sekä kuntoutusta työkyvyn ja työllistymisen tukikeinona. Selvityksen päätelmänä ehdotamme Kelan olemassa olevien ammatillisen kuntoutuksen palvelujen, jotka sopivat työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, muokkaamista vastaamaan erityisesti ikääntyvien ihmisten tarpeita. Tällaisia palveluita ovat eritoten ammatillinen kuntoutusselvitys ja työllistymistä tukeva ammatillinen kuntoutus (TEAK). Erityisen tärkeätä on kiinnittää huomiota ikääntyneiden henkilöiden kuntoutustarpeiden havaitsemiseen ja kuntoutukseen ohjaamiseen. Tämä koskee kaikkia toimijoita niin henkilön työllistymisen tukemisessa,sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin työelämässä. Ikääntyneiden työikäisten, erityisesti työttömien työkyvyn ja työllisyyden tukeminen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Tämä ilmiö vaatisi laaja-alaisia koordinoituja ratkaisuja sitoen yhteen valtion- ja paikallishallinnon, kolmannen sektorin ja työelämän toimijat.
Subject: ikääntyneet
ikääntyvät työntekijät
työmarkkina-asema
työikäiset
työttömät
työllistyminen
työkyky
työhönpaluu
kuntoutus
ammatillinen kuntoutus
tukimuodot
sosioekonominen asema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita146_saavutettava.pdf 292.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record