Oppimisen peili : peilineuronitutkimuksen soveltaminen instrumenttipedagogiikkaan.

Show simple item record

dc.contributor.author Piipponen, Jerry
dc.date.accessioned 2019-02-11T09:51:13Z
dc.date.available 2019-02-11T09:51:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/298886
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201902114508
dc.description.abstract Seminaarityössä tutkittiin peilineuronien vaikutusta oppimiseen, opettamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä instrumenttipedagogiikkaan. Tutkimuksella pyrittiin ensisijaisesti vastaamaan kysymyksiin, mitä ovat peilineuronit, miten peilineuronit vaikuttavat oppimiseen, mikä on peilineuronien vaikutus opettamisen näkökulmasta ja miten peilineuronit ovat osallisena sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Integroivaan kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva tutkimus pyrki tarkastelemaan peilineuroneihin liittyvä tutkimustietoa laaja-alaisesti, kriittisesti ja soveltavasti. Tutkimuksen fokuksessa oli erityisesti musiikki ja instrumenttipedagogiikka. Tavoitteena oli luoda neuro- ja kasvatustieteitä yhdistelemällä kiinnostava pedagoginen kokonaisuus, joka pyrkii selventämään peilineuronien roolia ihmismielen toiminnassa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimus vahvisti käsitystä peilineuroneista sosiaalisten taitojen, oppimisen sekä itsetietoisuuden ja kielen kehittymisen oletettuna neuraalisena perustana. Tutkimuksessa ihmisyys nähtiin jäsentyvän kolmijakoisesti tietoisuuden, kehon ja ympäristön muodostamana. Tutkimuksen lopputulemana opetuksen tulisi rakentua kokonaisvaltaisuuden, kehollisuuden ja osallistavuuden varaan. Oppilaan ainutkertaisuus niin kokemuksellisesti kuin fysiologisesti ohjasi tutkimustuloksissa opetusta kohti yksilöllistä ja aktiivista vuorovaikutusta. Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus mahdollisti myös konkreettisten peilineuronien tutkimustietoa hyödyntävien instrumenttipedagogiikkaan sovellettavien harjoitteiden ja työtapojen kehittämisen. fi
dc.format.extent 33 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Oppimisen peili : peilineuronitutkimuksen soveltaminen instrumenttipedagogiikkaan. fi
dc.subject.ysa peilineuronit fi
dc.subject.ysa pedagogiikka fi
dc.subject.ysa soittimet fi
dc.subject.ysa neurotieteet fi
dc.subject.ysa musiikki fi
dc.subject.ysa kasvatustieteet fi
dc.type.ontasot seminaarityö fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oppimisen peili, Jerry Piipponen.pdf 393.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record