Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/29897

Citation

Yli-Jyrä , A M 2011 , Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology . in B Sandford Pedersen , G Nešpore & I Skadiņa (eds) , Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011 . NEALT Proceedings Series , vol. 11 (2011) , Northern European Association for Language Technology , Tartu, Estonia , pp. 262-269 , The Nordic Conference of Computational Linguistics , Riga , Latvia , 11/05/2011 . < http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/17339 >

Title: Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology
Author: Yli-Jyrä, Anssi Mikael
Editor: Sandford Pedersen, Bolette; Nešpore, Gunta; Skadiņa, Inguna
Contributor: University of Helsinki, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Northern European Association for Language Technology
Date: 2011-05-10
Language: eng
Number of pages: 8
Belongs to series: Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011
Belongs to series: NEALT Proceedings Series
URI: http://hdl.handle.net/10138/29897
Abstract: (översättning:) I dokumentet föreslås morphofonematisk markörer kallas positionwise flaggor. Dessa flaggor är inspirerade av de tekniker som används i sammanställningen av två nivåer regler. Det sammanställer praktiskt taget alla regler parallellt, men på ett effektivt sätt. Tekniken hanterar morphofonematisk processer utan separat morphofonematisk representation. De förekomster av allomorphofonem i latenta fonologiska strängar spåras genom en dynamisk datastruktur där den mest framträdande (dvs. bäst rankade) flaggor samlas in. Tillämpningen av tekniken är misstänkt för att ge fördelar när de beskriver morfologi Bantu språk och dialekter
Subject: 6121 Languages
morfologia
äärellistilaiset menetelmät
äärelliset automaatit
äärellistilainen morfologinen analyysi
äärellistilaiset transduktorit
foneemin esitysmuodot
fonologinen prosessointi
kieliopit
kaksitasoinen morfologia
kaksitasosäännöt
leksikot
morphology
finite-state methods
finite automata
finite-state morphological analysis
finite-state transducers
PHONEME REPRESENTATIONS
phonemes
morpho-phonemes
phonological processing
grammars
two-level morphology
two-level rules
lexicon
morfologi
finite-state metoder
ändliga automater
finite-state morfologisk analysis
ändliga transduktor
fonem represention
fonem
morphologiska fonem
fonologisk bearbetning
grammatiker
två-nivå morfologi
två-nivå regler
lexikon
113 Computer and information sciences
äärelliset automaatit
äärelliset transduktorit
äärellistilaiset transduktorit
kääntäjät
representaatio
kontekstuaalisuus
merkkijonoalgoritmit
hahmontunnistus
finite-automata
finite-state transducers
compilers
representation
contextual effects
string algorithms
pattern processing
ändliga automater
ändliga transduktor
kompilatorer
representation
kontextuella effekter
sträng algoritmer
mönster bearbetning
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
0Yli_Jyra_70.pdf 215.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record