Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, NYKYKIELET 2010-2017 en
dc.contributor.author Yli-Jyrä, Anssi Mikael
dc.contributor.editor Sandford Pedersen, Bolette
dc.contributor.editor Nešpore, Gunta
dc.contributor.editor Skadiņa, Inguna
dc.date.accessioned 2012-02-22T09:30:13Z
dc.date.available 2012-02-22T09:30:13Z
dc.date.issued 2011-05-10
dc.identifier.citation Yli-Jyrä , A M 2011 , Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology . in B Sandford Pedersen , G Nešpore & I Skadiņa (eds) , Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011 . NEALT Proceedings Series , vol. 11 (2011) , Northern European Association for Language Technology , Tartu, Estonia , pp. 262-269 , The Nordic Conference of Computational Linguistics , Riga , Latvia , 11/05/2011 . en
dc.identifier.citation conference en
dc.identifier.other PURE: 20244288
dc.identifier.other PURE UUID: 959edcae-5576-4287-9d23-ce9af89823a3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29897
dc.description.abstract (översättning:) I dokumentet föreslås morphofonematisk markörer kallas positionwise flaggor. Dessa flaggor är inspirerade av de tekniker som används i sammanställningen av två nivåer regler. Det sammanställer praktiskt taget alla regler parallellt, men på ett effektivt sätt. Tekniken hanterar morphofonematisk processer utan separat morphofonematisk representation. De förekomster av allomorphofonem i latenta fonologiska strängar spåras genom en dynamisk datastruktur där den mest framträdande (dvs. bäst rankade) flaggor samlas in. Tillämpningen av tekniken är misstänkt för att ge fördelar när de beskriver morfologi Bantu språk och dialekter sv
dc.format.extent 8
dc.language.iso eng
dc.publisher Northern European Association for Language Technology
dc.relation.ispartof Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011
dc.relation.ispartofseries NEALT Proceedings Series
dc.relation.uri http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/17339
dc.rights en
dc.subject 6121 Languages en
dc.subject morfologia en
dc.subject äärellistilaiset menetelmät en
dc.subject äärelliset automaatit en
dc.subject äärellistilainen morfologinen analyysi en
dc.subject äärellistilaiset transduktorit en
dc.subject foneemin esitysmuodot en
dc.subject fonologinen prosessointi en
dc.subject kieliopit en
dc.subject kaksitasoinen morfologia en
dc.subject kaksitasosäännöt en
dc.subject leksikot en
dc.subject morphology en
dc.subject finite-state methods en
dc.subject finite automata en
dc.subject finite-state morphological analysis en
dc.subject finite-state transducers en
dc.subject PHONEME REPRESENTATIONS en
dc.subject phonemes en
dc.subject morpho-phonemes en
dc.subject phonological processing en
dc.subject grammars en
dc.subject two-level morphology en
dc.subject two-level rules en
dc.subject lexicon en
dc.subject morfologi en
dc.subject finite-state metoder en
dc.subject ändliga automater en
dc.subject finite-state morfologisk analysis en
dc.subject ändliga transduktor en
dc.subject fonem represention en
dc.subject fonem en
dc.subject morphologiska fonem en
dc.subject fonologisk bearbetning en
dc.subject grammatiker en
dc.subject två-nivå morfologi en
dc.subject två-nivå regler en
dc.subject lexikon en
dc.subject 113 Computer and information sciences en
dc.subject äärelliset automaatit en
dc.subject äärelliset transduktorit en
dc.subject äärellistilaiset transduktorit en
dc.subject kääntäjät en
dc.subject representaatio en
dc.subject kontekstuaalisuus en
dc.subject merkkijonoalgoritmit en
dc.subject hahmontunnistus en
dc.subject finite-automata en
dc.subject finite-state transducers en
dc.subject compilers en
dc.subject representation en
dc.subject contextual effects en
dc.subject string algorithms en
dc.subject pattern processing en
dc.subject ändliga automater en
dc.subject ändliga transduktor en
dc.subject kompilatorer en
dc.subject representation en
dc.subject kontextuella effekter en
dc.subject sträng algoritmer en
dc.subject mönster bearbetning en
dc.title Explorations on Positionwise Flag Diacritics in Finite-State Morphology en
dc.title.alternative Upptäcktsfärder på ställning klokt flagg diakritiska tecken i finite-state morfologi en
dc.title.alternative Selvityksiä positiokohtaisista flag-diakriiteistä äärellistilaisessa morfologiassa en
dc.type ToConference <genericType: Contribution <importModel: ContributionImportModel>> <importModel: ContributionImportModel>
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
0Yli_Jyra_70.pdf 215.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record