Compiling Simple Context Restrictions with Nondeterministic Automata

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, NYKYKIELET 2010-2017 en
dc.contributor.author Yli-Jyrä, Anssi Mikael
dc.contributor.editor Constant, Matthieu
dc.contributor.editor Maletti, Andreas
dc.contributor.editor Savary, Agata
dc.date.accessioned 2012-02-22T09:30:24Z
dc.date.available 2012-02-22T09:30:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Yli-Jyrä , A M 2011 , Compiling Simple Context Restrictions with Nondeterministic Automata . in M Constant , A Maletti & A Savary (eds) , Proceedings of the 9th International Workshop on Finite State Methods and Natural Language Processing . Association for Computational Linguistics , Stroudsburg, PA, USA , pp. 30-38 , International Workshop on Finite State Methods and Natural Language Processing , Blois , France , 12/07/2011 . en
dc.identifier.citation conference en
dc.identifier.other PURE: 20255429
dc.identifier.other PURE UUID: 27effe17-4cce-4265-866d-ea1eb7fe9480
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29898
dc.description.abstract Paperi kuvaa epäkonventionaalisen menetelmän (fonologisten ja morfo-syntaktisten) kontekstirajoitesääntöjen kääntämiseksi epädeterministisiksi automaateiksi äärellistilaisissa työkaluissa ja pintajäsennysjärjestelmissä. Metodi redusoi minkä tahansa kontekstirajoitteen yksinkertaiseksi rajoitteeksi, joka rajoittaa tyhjän merkkijonon esiintymisiä ja esittää oikean puolen kontekstit takaperindeterminististen tilojen avulla. Tapauksissa, joissa täysin deterministinen esitysmuoto olisi eksponentiaalisesti isompi, tällainen sisäänpäin deterministinen kontekstien esitysmuoto voi olla edullisempi kuin erilaiset De Morgan -lähestymistavat, joissa täysi determinisointi on välttämätöntä. Menetelmän yhteydessä jokainen hyväksytty merkkijono saa yksiselitteisen polun, joka on kontekstien tunnistaja-automaatissa olevan tikapuumaisen rakenteen projektio. Tämä projektio voidaan laskea (koko rajoitteelle) ajassa, joka on polynomisessa suhteessa kontekstitilojen määrään. Menetelmästä voi kuitenkin olla vaikea saada hyötyä, jos sitä käytetään äärellistilaisessa kirjastossa, joka pakottaa välitulokset kanonisiksi automaateiksi ja jonka leikkaus-operaatio edellyttää deterministisiä automaatteja operandeinaan. fi
dc.format.extent 9
dc.language.iso eng
dc.publisher Association for Computational Linguistics
dc.relation.ispartof Proceedings of the 9th International Workshop on Finite State Methods and Natural Language Processing
dc.relation.uri http://aclweb.org/anthology-new/W/W11/#4400
dc.relation.uri http://aclweb.org/anthology-new/W/W11/W11-4405.pdf
dc.rights en
dc.subject 111 Mathematics en
dc.subject logic en
dc.subject LOGIC en
dc.subject QUANTIFICATION en
dc.subject quantification en
dc.subject first-order logic en
dc.subject implication en
dc.subject rational series en
dc.subject logiikka en
dc.subject kvantifiointi en
dc.subject ensimmäisen kertaluokan logiikka en
dc.subject implikaatiot en
dc.subject rationaaliset potenssisarjat en
dc.subject logik en
dc.subject kvantifiering en
dc.subject första ordingens logik en
dc.subject implikation en
dc.subject rationell potensserier en
dc.subject 113 Computer and information sciences en
dc.subject compliers en
dc.subject regular expressions en
dc.subject finite automata en
dc.subject finite-state transducers en
dc.subject string algorithms en
dc.subject regular languages en
dc.subject ohjelmointikielten kääntäjät en
dc.subject äärelliset automaatit en
dc.subject äärellistilaiset transduktorit en
dc.subject merkkijonoalgoritmit en
dc.subject säännölliset lausekkeet en
dc.subject säännölliset kielet en
dc.subject kompilatorer en
dc.subject reguljära uttryck en
dc.subject ändliga automater en
dc.subject finita-statliga transduktorer en
dc.subject strängalgoritmer en
dc.subject reguljära språk en
dc.subject 6121 Languages en
dc.subject finite-state methods en
dc.subject finite automata en
dc.subject finite-state morphological analysis en
dc.subject constraints en
dc.subject two-level rules en
dc.subject two-level morphology en
dc.subject grammar formalisms en
dc.subject äärellistilaiset menetelmät en
dc.subject äärelliset automaatit en
dc.subject äärellistilainen morfologinen analyysi en
dc.subject rajoitteet en
dc.subject rajoitesäännöt en
dc.subject constraint grammar en
dc.subject kaksitasosäännöt en
dc.subject kaksitasoinen morfologia en
dc.subject kielioppiformalismit en
dc.subject finita-statliga metoder en
dc.subject ändliga automater en
dc.subject morfologisk analys en
dc.subject begränsningar en
dc.subject two-nivå morfologi en
dc.subject grammatiska formalismer en
dc.title Compiling Simple Context Restrictions with Nondeterministic Automata en
dc.title.alternative Yksinkertaisten kontekstirajoitusten kääntäminen epädeterminististen automaattien avulla en
dc.type ToConference <genericType: Contribution <importModel: ContributionImportModel>> <importModel: ContributionImportModel>
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ylijyra_fsmnlp11_online_slides.pdf 557.3Kb PDF View/Open
W11_4405.pdf 192.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record