Subglottisen stenoosin endoskooppinen hoito aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902141259
Title: Subglottisen stenoosin endoskooppinen hoito aikuisilla
Author: Huhtamo, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902141259
http://hdl.handle.net/10138/299029
Thesis level: master's thesis
Abstract: Henkitorven ahtauma on harvinainen sairaus ja syntyy yleensä intubaation tai trakeostomian jälkeen. Muita tekijöitä ovat autoimmuuniperäiset sairaudet ja traumat. Jos selvää syytä ahtaumalle ei löydy, on kyseessä idiopaattinen ahtauma. Ahtaumia hoidetaan nykyään joko endoskooppisesti tai avoleikkauksella. Retrospektiivisen asiakirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia subglottisen stenoosin endoskooppisen kirurgian tuloksia HYKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa. Tutkimuksen hypoteesina oli, että osalle potilaista pelkät endoskooppiset toimenpiteen ovat riittävä hoito. Tutkimuksessa kerättiin lista potilaista viiden vuoden ajalta (1.1.2013-31.12.2017) diagnoosilla J38.6 (henkitorven ahtauma). Näistä potilaista valittiin tarkempaan tarkasteluun ne, joille oli tehty endoskooppinen toimenpide. Kuudesta potilaasta, joille oli tehty endoskooppinen leikkaus, viidellä oli idiopaattinen ahtauma ja yhdellä ahtauma oli syntynyt trakeostomian jälkeen. Kaikki idiopaattista ahtaumaa sairastavat potilaat olivat naisia ja potilas, jolle ahtauma syntyi trakeostomian jälkeen oli mies. Potilaiden keski-ikä oli 42,2 ± 8,8 vuotta. Seuranta-ajan mediaani oli 475 päivää ja seuranta jatkui 31.12.2018 asti. Viidelle potilaista tehtiin yksi endoskooppinen toimenpide, eivätkä oireet palanneet seuranta-aikana. Yksi potilaista päätyi kahden endoskooppisen toimenpiteen jälkeen resektio-rekonstruktioleikkaukseen. Kaikkien potilaiden oireet helpottuivat ensimmäisen toimenpiteen jälkeen, ja viidellä potilaista myös videoendoskopiassa ahtauma pieneni, yhdellä ei tapahtunut muutosta. Tutkimuksen lyhyen seuranta-ajan sekä pienen potilasmäärän takia tutkimustulokset ovat viitteellisiä. Tulosten perusteella on kuitenkin todennäköistä, että ainakin osa potilaista hyötyy pelkästä endoskooppisesta toimenpiteestä ahtauman hoitona.
Subject: idiopathic subglottic tracheal stenosis
tracheal stenosis
mitomycin-C
endoscopy


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record