The Semiospheres of Prejudice in the Fantastic Arts : The Inherited Racism of Irrealia and Their Translation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4888-9
Title: The Semiospheres of Prejudice in the Fantastic Arts : The Inherited Racism of Irrealia and Their Translation
Author: Loponen, Mika
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Doctoral Programme in Language Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i språkforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-04-26
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4888-9
http://hdl.handle.net/10138/299080
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study discusses the evolution of racialized concepts in the genres of the fantastic, especially fantasy, science fiction, and supernatural horror. It provides the first detailed interpretation of how such concepts are constructed and how they develop based on their interaction with the evolving cultural landscapes, thus showing how characteristics are borrowed from real world cultural stereotypes. The analysis concentrates on fantastic renderings of racialized stereotypes based on real world cultural fears. The concepts are examined both in their source cultures and through the lenses of transmediality and translation. As the fantastic arts have always been heavily transmedial in nature, the study is not limited to a certain art form, but views all media as complementary in producing concepts of the fantastic, either by adding new facets to the concepts, or by changing them on a temporal basis. Contextualizing concepts in the fantastic arts through their linkage to the real world cultural development provides a method through which we can perceive how the concepts are built on – and preserve – racialized stereotypes of their cultures of origin. In order to do so, this study provides a framework that utilizes several approaches from cultural semiotics as well as translation studies. Furthermore, it presents a view of the evolution of the genres in specific media through case studies. The framework is applied to some well-known fantastic concepts (orcs, dwarves, goblins, and gnomes), by mapping their entry into the fantastic arts and examining how the changes in their signifying imagery have affected their allusive links to the real world stereotypes that are (intentionally or non-intentionally) portrayed through them. In addition, translational tools are applied in a case study to examine how racialized features are transported to a new cultural setting in translation. The study argues that the inclusion of properties of racialized stereotypes from real world cultures to fantastic concepts is widespread and that especially negative racialized allusions often survive in texts of the fantastic, even after they have been perceived as offensive in the real world cultures from which they stem. It displays how racialized narratives can change when fantastic concepts inherit properties from new real world racialized stereotypes, and how inheriting signifiers from a “positive” real world racialization can affect the negative properties of fantastic concepts. Keywords: semiotics, fantasy, science fiction, game studies, transmediality, racismTämä tutkimus käsittelee rodullistettujen ja rasististen konseptien evoluutiota fantasiataiteiden genreissä (esim. tieteis-, kauhu- ja fantasiagenret). Tutkimus pyrkii tarjoamaan ensimmäisenä yksityiskohtaisen mallin rasististen konseptien kehitykselle osana isäntäkulttuuriensa kehitystä. Tutkimus esittelee miten fantastiset konseptit lainaavat merkityksiä reaalimaailman kulttuurien peloista ja uhkakuvista, keskittyen fantastisiin tulkintoihin reaalimaailman rodullistetuista stereotyypeistä. Konsepteja tarkastellaan osana lähtökulttuureitaan. Koska fantasiataiteet ovat aina olleet huomattavan transmediaalisia, tutkimus ei rajoitu tiettyyn mediaan vaan tarkastelee konseptien kehitystä mediarajojen yli: vaikka useimmat tutkituista konsepteista ovat kehittyneet kirjallisuuden (tai kansanperinteen) lähtökohdista, ne ovat ammentaneet uusia merkityksiä audiovisuaalisten taiteiden, pelien, sarjakuvien, kansitaiteen tai oheistuotteiden kautta. Fantastisten konseptien kontekstualisoiminen reaalimaailman kulttuurilliseen kehitykseen tarjoaa pohjan jolla tutkimuksessa voidaan tarkkailla konseptien kehitystä osana lähtökulttuuriensa rodullistettuja ja rasistisia käsityksiä ja pelkoja. Jotta tarkastelu olisi mahdollista, tutkimus pohjaa poikkitieteelliseen viitekehykseen joka hyödyntää kulttuurisemiotiikan ja käännöstieteen tekniikoita ja työkaluja. Tutkimus käyttää semioottisia työkaluja kartoittamaan neljän tunnetun fantastisen konseptin (örkit, kääpiöt, peikot ja maahiset) kehityksen konseptien synnystä (fantastisissa genreissä) kohti nykypäivää halki reaalimaailman kulttuurien kehityksen. Tutkimus keskittyy konseptien rodullistettuun sisältöön ja merkitysten kehittymiseen ja vaihtumiseen konseptien sisällä. Käännöstieteen työkaluja hyödynnetään tutkimaan fantastisen konseptin siirtymistä kulttuurien välillä konseptin rodullistettujen piirteiden käännösstrategioiden kautta. Tutkimus osoittaa miten reaalimaailmasta lainatut negatiiviset rodullistetut piirteet asettuvat osaksi uusia fantastisia konepteja ankkuroiden näitä syntyhetkensä todellisen maailman kulttuurien pelkoihin – ja miten nämä negatiiviset piirteet koteloituvat fantastisiin konsepteihin säilyen osana fantastisten maailmojen tekstejä pitkään sen jälkeen kun piirteet on todettu loukkaaviksi lähtökulttuureissaan. Tutkimus osoittaa miten rodullistettuja piirteitä sisältävät konseptit muuttuvat ja kehittyvät niin negatiivisina kuin positiivisina tulkintoina omaksuessaan uusia merkityssisältöjä kulttuurien kehittyessä.
Subject: English Philology
Doctoral Programme for Language Studies
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
semiosph.pdf 11.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record