Interaction of alpha-2-adrenoceptor agonists and vatinoxan, a peripherally acting alpha-2-adrenoceptor antagonist, in horses

Show simple item record

dc.contributor.author Pakkanen, Soile
dc.date.accessioned 2019-02-19T05:45:50Z
dc.date.available 2019-03-12
dc.date.available 2019-02-19T05:45:50Z
dc.date.issued 2019-03-22
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4898-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299184
dc.description.abstract Alpha2-adrenoceptor agonists detomidine and romifidine are used in equine medicine for sedation and analgesia. Vatinoxan is an α2-adrenoceptor antagonist that has poor ability to cross the blood-brain barrier, limiting its actions to peripheral α2-adrenoceptors. The main objective of these studies was to evaluate the effect of vatinoxan in preventing the adverse effects, such as cardiovascular compromise, decreased intestinal motility and changes in plasma glucose concentrations, of detomidine and romifidine, while sparing the sedative action in horses. Plasma drug concentrations were investigated to elucidate the pharmacokinetic agonist-antagonist interactions. To assess cardiovascular effects of the drugs, heart rate and blood pressures were measured in horses treated with α2-adrenoceptor agonists and vatinoxan. In horses under general anaesthesia, premedicated with either detomidine alone or with vatinoxan, cardiac index and systemic vascular resistance and tissue oxygen delivery were investigated. Sedation and intestinal borborygmi were scored after treatment with detomidine, romifidine and vatinoxan. Glucose, insulin, ACTH, lactate, FFA, cortisol, triglyceride, and potassium and sodium were analysed from blood samples. Vatinoxan attenuated the bradycardia, hypertension and intestinal hypomotility induced by detomidine and romifidine, while the effect on sedation was minor. Vatinoxan alone increased heart rate, but had no effect on mean arterial blood pressure. Premedication with vatinoxan and detomidine resulted in severe hypotension in anaesthetized horses, and high doses of dobutamine were required for blood pressure support. Combined premedication also resulted in decreased systemic vascular resistance and increased cardiac index and tissue oxygen delivery. The latter two might, at least partly, be related to high doses of dobutamine. Vatinoxan increased volume of distribution and decreased plasma concentration of α2-adrenoceptor agonists. Romifidine induced hyperglycaemia in horses, which vatinoxan alleviated. Vatinoxan alone had no effect on plasma glucose concentration. Serum FFA was significantly higher after vatinoxan alone than after romifidine alone or combined with vatinoxan. In conclusion, vatinoxan alleviated the cardiovascular and intestinal effects of detomidine and romifidine in horses, while no clinically relevant effect occurred on sedation. When vatinoxan was administered before general anaesthesia, marked hypotension followed. Romifidine-induced hyperglycaemia was attenuated by vatinoxan. Vatinoxan increased the volume of distribution and decreased plasma concentrations of detomidine and romifidine. Romifidine had no significant impact on plasma concentration of vatinoxan. en
dc.description.abstract Detomidiini ja romifidiini ovat α2-reseptoriagonisteja, joita käytetään hevosten rauhoittamiseen. Vatinoksaani puolestaan on α2-reseptoriantagonisti, joka läpäisee heikosti veriaivoesteen. Tämän vuoksi se vaikuttaa lähinnä perifeerisiin α2-reseptoreihin. Tutkimuksissa selvitettiin hevosilla vatinoksaanin vaikutuksia detomidiinin ja romifidiinin haittavaikutuksiin, (verenkiertoelimistön ja suoliston lamaan sekä verensokerin nousuun), jotka välittyvät pääasiassa perifeeristen α2-reseptorien kautta. Lisäksi mitattiin anestesian esilääkkeenä käytettyjen detomidiinin ja vatinoksaanin vaikutuksia kudosten hapensaantiin ja sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan. Verinäytteistä tutkittiin glukoosi, insuliini, ACTH, laktaatti, FFA, kortisoli, triglyseridi, kalium ja natriumpitoisuuksia. Myös lääkkeiden plasmapitoisuuksia mitattiin. Tutkimuksissa α2-reseptoriagonistien ja vatinoksaanin vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan arvioitiin mittaamalla sydämen lyöntitiheyttä ja verenpaineita. Vatinoksaani vähensi detomidiinin ja romifidiinin aiheuttamaa sydämen syketiheyden ja suolistoäänten hidastumista sekä verenpaineen nousua, mutta ei vaikuttanut merkittävästi sedaatioon. Yksin annosteltuna vatinoksaani nosti sydämen syketiheyttä mutta ei vaikuttanut verenpaineeseen. Anestesian esilääkkeenä detomidiinin ja vatinoksaanin yhdistelmä johti voimakkaaseen verenpaineen laskuun, minkä vuoksi hevosille jouduttiin antamaan suuria määriä dobutamiinia. Yhdistelmäesilääkitys aiheutti myös systeemisen verisuonivastuksen laskun, kudosten käytössä olevan hapen määrän ja sydänindeksin nousun, mutta osa näistä vaikutuksista saattoi olla dobutamiinin aiheuttamia. Vatinoksaani lisäsi α2-reseptoriagonistien jakautumistilavuutta ja pienensi plasmapitoisuuksia. Vatinoksaani lievitti myös romifidiinin aiheuttamaa hyperglykemiaa, mutta yksin annosteltuna se ei vaikuttanut veren glukoosipitoisuuteen. Veren FFA-pitoisuus oli merkitsevästi korkeampi vatinoksaanilla, kuin yksin romifidiinilla tai näiden yhdistelmällä lääkityillä hevosilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että vatinoksaani vähensi detomidiinin ja romifidiinin lamaavia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön sekä suoliston toimintaan mutta ei vaikuttanut merkittävästi sedaatioon. Anestesian esilääkkeenä vatinoksaani aiheutti merkittävän verenpaineen laskun. Vatinoksaani lievitti myös romifidiinin aiheuttamaan hyperglykemiaa. Detomidiinin ja romifidiinin jakautumistilavuus suureni ja plasmapitoisuus pieneni vatinoksaanin vaikutuksesta. Romifidiini ei vaikuttanut merkittävästi vatinoksaanin plasmapitoisuuteen. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4897-1
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject eläinlääketiede
dc.title Interaction of alpha-2-adrenoceptor agonists and vatinoxan, a peripherally acting alpha-2-adrenoceptor antagonist, in horses en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Vainio, Outi
dc.ths Raekallio, Marja
dc.ths Mykkänen, Anna
dc.opn Nyman, Görel
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Interact.pdf 1.612Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record