Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901253094
Title: Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille
Author: Räsänen, Tapio; Österbacka, Eva; Valaste, Maria; Haataja, Anita
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019
Language: fi
Number of pages: 56
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISBN: 978-952-284-057-8 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/299186
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901253094
Abstract: Pienten lasten vanhempien osallistumista työmarkkinoille ohjaavat osittain perhevapaajärjestelmä ja osittain perheiden omat valinnat. Perhepolitiikka ja varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat sekä lapsen hoitamisen kotona että äitien osallistumisen työmarkkinoille. Pitkittyessään kotihoitojaksot saattavat kuitenkin etäännyttää työmarkkinoilta. Perhe-etuudet korvaavat lapsiperheen kustannuksia ja menetettyä ansiota suoraan. Kotihoidon tuen korkean korvaustason on havaittu olevan yhteydessä äitien heikompaan kiinnittymiseen työmarkkinoille. Tutkimuksessa havaitaan, että suurempi kotihoidon tuki hidastaa työhön siirtymistä. Hyvässä työmarkkina-asemassa olevien äitien mahdollisuudet työllistyä ovat erilaiset kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevilla. Korkeakoulutetut ja nuoret ensisynnyttäjät palaavat työhön muita ryhmiä aiemmin. Jos äidin puoliso on työtön, heikossa työmarkkina-asemassa olevat äidit työllistyvät myöhemmin kuin hyvässä asemassa olevat. Työhön siirtymistä lapsen syntymän jälkeen mallinnetaan Coxin suhteellisen riskin mallilla ja ajasta riippuvilla muuttujilla. Analyyseissä huomioidaan ehdolliseen työllistymistodennäköisyyteen vaikuttavat taustamuuttujat, kuten äidin ikä, koulutustaso ja työkokemus. Taustatekijöiden ja lastenhoidon tukien lisäksi selvitettiin maksettujen kuntalisien yhteys työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimusaineisto on 60 prosentin otos kaikista vuosina 2001–2009 lapsen synnyttäneistä. Äidit jaetaan neljään ryhmään synnytystä edeltävän työmarkkina-aseman mukaan: 1) työsuhteessa lapsen syntyessä, 2) työlliset, 3) työttömät ja 4) työvoiman ulkopuolella olevat. Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako perhepolitiikka eri ryhmiin eri tavoin. Perhepolitiikalla voidaan yrittää vaikuttaa perheiden käyttäytymiseen. Perhevapaat jakautuvat epätasaisesti vanhempien kesken, ja tukien tasolla on vaikutus äitien päätökseen siirtyä työhön. Jos sukupuolten tasa-arvo on tärkeää, perhevapaat tulisi jakaa tasaisemmin äideille ja isille.
Subject: perheet
lapsiperheet
lapset (perheenjäsenet)
vanhemmat
äidit
isät
sukupuolierot
koulutustaso
työkokemus
ikäryhmät
ensisynnyttäjät
työsuhde
työssäkäynti
työmarkkinat
työmarkkina-asema
työttömyys
työttömät
työllistyminen
työhönpaluu
perhevapaat
lastenhoito
kotihoito
perhepolitiikka
varhaiskasvatus
palvelut
etuudet
kotihoidon tuki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja14_saavutettava.pdf 880.2Kb PDF View/Open
Raportteja14_LIITTEET_saavutettava.pdf 180.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record