HUMAN PROTEIN PHOSPHATASE INTERACTIONS AND DYNAMICS: PROTEOMIC AND FUNCTIONAL PERSPECTIVE

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences en
dc.contributor Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap sv
dc.contributor Doctoral Programme in Integrative Life Science en
dc.contributor Institute of Biotechnology en
dc.contributor.author Yadav, Leena
dc.date.accessioned 2019-02-20T06:36:29Z
dc.date.available 2019-03-12
dc.date.available 2019-02-20T06:36:29Z
dc.date.issued 2019-03-22
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4795-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299226
dc.description.abstract Nearly all eukaryotic processes are regulated by cyclic phosphorylation-dephosphorylation of cellular signaling proteins, catalyzed by protein kinases and phosphatases, respectively. Until now, the kinases dominated the scientific research, however, in recent years only, the protein phosphatases have emerged as crucial regulators for setting up the levels and amplitude of phosphorylation-driven signaling events. Nevertheless, our molecular and biological awareness of these enzymes is still poor. This thesis aims to gather information on these vital aspects of phosphatase biology. Through our high-throughput systematic affinity-purification coupled to mass spectrometry (AP-MS) approach, we provide the first glimpse on the cellular protein protein interactions and functional networks of human protein phosphatases from three broad families: phosphoprotein phosphatase, metal-dependent phosphatase, and protein tyrosine phosphatase. Next, we obtained the comprehensive view on their enzymatic structure-activity relationship by utilizing inhibitor Okadaic acid, revealing the effect of catalytic disruption on the phosphatase interaction profile and on the phosphorylation status of their various sub-complex components. From here, we expanded the thesis by investigating the functional relevance of unique phosphates-kinase interaction in the context of specific signaling. From dephosphorylation and luciferase assays we established the role of PTPRA phosphatase in negatively regulating RET kinase activities and its down-stream Ras-MAPK pathway, showing RET as novel PTPRA substrate. By including RET cancer mutants- MEN2A and MEN2B, we, further, shed light on the tumor suppressor functions of PTPRA in human cancers. Taken together, this thesis not only provides a global landscape of human protein phosphatase complexes and their functions but also furnish a reliable resource for futuristic investigations. en
dc.description.abstract Lähes kaikkia eukaryoottisia prosesseja säätelee proteiinikinaasien ja fosfataasien katalysoimien solusignalointiproteiinien syklinen fosforylaatio-defosforylaatio. Tähän saakka kinaasit hallitsivat tieteellistä tutkimusta, mutta vain viime vuosina proteiinifosfataasit ovat kehittyneet keskeisinä säätäjinä fosforylaation ohjaamien signalointitapahtumien tasojen ja amplitudin määrittämiseksi. Näiden entsyymien molekyyli- ja biologinen tietoisuus on kuitenkin edelleen huono. Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietoa näistä tärkeistä fosfataasibiologian näkökohdista. Suuritehoisen systemaattisen affiniteettipuhdistuksemme, joka on yhdistetty massaspektrometriaan (AP-MS), avulla tarjoamme ensimmäisen katseemme soluvalkuaisproteiinien vuorovaikutuksiin ja ihmisen proteiinifosfataasien toiminnallisiin verkkoihin kolmesta laajasta perheestä: fosfoproteiinifosfataasi, metallipohjainen fosfataasi ja proteiinityrosiinifosfataasi. Seuraavaksi saimme kattavan kuvan niiden entsymaattisesta rakenteen ja aktiivisuuden suhteesta käyttämällä inhibiittoria Okadaic-happoa, paljastamalla katalyyttisen häiriön vaikutuksen fosfataasi-vuorovaikutuksen profiiliin ja niiden eri kompleksikomponenttien fosforylaatiotilaan. Tästä lähtien laajensimme opinnäytetyötä tutkimalla ainutlaatuisen fosfaatti-kinaasivuorovaikutuksen toiminnallista merkitystä tietyn signaloinnin yhteydessä. Defosforylaatio- ja lusiferaasimäärityksistä totesimme PTPRA-fosfataasin roolin RET-kinaasiaktiivisuuden negatiivisessa säätelyssä ja sen alaspäin virtaavassa Ras-MAPK-reitissä, mikä osoittaa RET: n uutena PTPRA-substraattina. Mukaan lukien RET-syöpämutantit - MEN2A ja MEN2B, valaisimme lisäksi PTPRA: n tuumorisuppressorifunktioita ihmisen syövissä. Yhteenvetona tämä väitöskirja tarjoaa paitsi ihmisen proteiinifosfataasikompleksien globaalin maiseman ja niiden toiminnot, myös tarjoaa luotettavan resurssin futuristisille tutkimuksille. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Hansaprint Oy
dc.relation.ispartof Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-3161
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Genetics
dc.title HUMAN PROTEIN PHOSPHATASE INTERACTIONS AND DYNAMICS: PROTEOMIC AND FUNCTIONAL PERSPECTIVE en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Varjosalo, Markku
dc.opn Pentikäinen, Ulla
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
humanpro.pdf 8.055Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record