Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Show simple item record

dc.contributor.editor Hyvärinen, Esko
dc.contributor.editor Juslén, Aino
dc.contributor.editor Kemppainen, Eija
dc.contributor.editor Uddström, Annika
dc.contributor.editor Liukko, Ulla-Maija
dc.date.accessioned 2019-02-26T10:27:15Z
dc.date.available 2019-02-26T10:27:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-11-4974-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299501
dc.description.abstract Julkaisussa esitellään Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi. Suomen lajimäärän arvioidaan nykyään olevan vähintään 48 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 22 418 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi arvioitiin 2 668 lajia tai alempaa taksonia eli noin 11,9 % arvioiduista lajeista. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut on yhteensä 6 683 (29,8 %). Arvioiduista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on 489, erittäin uhanalaisia (EN) 918, vaarantuneita (VU) 1 260, silmälläpidettäviä (NT) 1 912, puutteellisesti tunnettuja (DD) 1 792, hävinneitä (RE) 312 ja elinvoimaisia (LC) 15 735. Arviointi tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan. IUCN:n alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit perustuvat lajien havaittuun, arvioituun, pääteltyyn tai ennustettuun populaatioiden pienenemiseen, levinneisyys- tai esiintymisalueen kokoon, pieneen ja jatkuvasti taantuvaan tai hyvin pieneen populaatioon tai kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi Suomessa on dokumentoitu lajien elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (31 %) sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä (24 %). Uhanalaisten osuus kunkin elinympäristön arvioiduista lajeista on korkein tunturipaljakalla (37,9 %). Uhanalaisten lajien määrä on suurin hemiboreaalisella ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa. Julkaisussa vertaillaan arvioinnin tuloksia vuoden 2010 tuloksiin esimerkiksi uhanalaisuusindeksin avulla. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin ohjausryhmän ehdotusten toteutumista. Arvioinnin tulosten pohjalta Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA) esittää 13 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Arvioinnit on tehty eliöryhmäkohtaisissa työryhmissä ja työn tulokset esitellään eliöryhmittäin 39 luvussa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject IUCN
dc.subject uhanalaisuusarviointi
dc.subject punainen lista
dc.subject punainen kirja
dc.title Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.yso uhanalaiset lajit
dc.subject.yso uhanalaiset eläimet
dc.subject.yso uhanalaiset kasvit
dc.subject.yso uhanalaiset sienet
dc.subject.yso lajiensuojelu
dc.subject.yso luonnonsuojelu

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen lajien u ... - Punainen kirja 2019.pdf 51.18Mb PDF View/Open
Korjausliuska_versio2_Punainen_kirja_2019.pdf 142.6Kb PDF View/Open
Korjausliuska_versio3_Punainen_kirja_2019.pdf 162.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record