Livsberättelser av personer med ADHD : En studie om livet före och efter diagnosen, med fokus på den upplevda självförmågan och… Oj, en ekorre!

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271375
Title: Livsberättelser av personer med ADHD : En studie om livet före och efter diagnosen, med fokus på den upplevda självförmågan och… Oj, en ekorre!
Author: Lerto, Tobina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271375
http://hdl.handle.net/10138/299609
Thesis level: master's thesis
Abstract: Approximately 5% of the Finnish population has ADHD. The main criteria for a diagnosis are deficits in sustained attention, behavioral inhibition and hyperactivity. Aside from these, ADHD also includes e.g. restlessness, impatience and difficulties with self-regulation. The symptoms are causing problems in many areas of ADHD patient´s lives. They also tend to affect people around them. The aim of this thesis is to examine how adults with ADHD describe their lives before and after the diagnosis. The focus is mainly on the description of their self-efficacy, self-esteem, identity and stigma. The aim is also to examine how the individals felt about getting the diagnosis, since it is usually a significant turning point in life. This qualitative study uses life stories as a method of collecting data and analysis. The participants have been diagnosed with ADHD after the age of 30. This enables to examine the life without a diagnoses, care or attention, and inspect if getting the diagnosis has had any positive consequences. Semi-structured interviews were used as the data collection method to answer the research questions. The results of this study demonstrate the lives of the participants as chaotic and eventful. They appear as typical for a person with ADHD, including addictions, school dropouts and divorces. The self-efficacy and self-esteem appear low, especially as a teenager, but the diagnosis seems to have had a positive effect. The participants describe ADHD as an important part of their identity. The stigma brought on by ADHD is focused on the symptoms rather than the diagnosis itself.Uppskattningsvis bär ca 5% av befolkningen på en neurologisk störning som kallas ADHD. Huvudkriterierna för en diagnos innefattar koncentrationsstörningar, impulsivitet och hyperaktivitet. Även rastlöshet, otålighet och svårigheter med självreglering framkommer. Syptomen orsakar problem som sätter käppar i hjulet på flera delar av livet. Symptomen inverkar inte endast på individen, utan även på omgivningen. Syftet med denna studie är att granska hur vuxna med ADHD beskriver sitt liv, före och efter diagnosen. Vidare kartläggs hur de beskriver sin upplevda självförmåga och självkänsla, samt om ADHD-symptomen upplevs som en del av identiteten och om de medfört ett stigma. Även upplevelsen av diagnosen granskas, då den ofta är en betydelsefull vändpunkt i livet. Denna kvalitativa studie är koncentrerad på livsberättelser. Informanterna som deltog har blivit diagnostiserade med ADHD efter 30-årsåldern. Detta möjliggör att skapa en bild av hur livet kan te sig utan en diagnos, utan vård. Dessutom ger det en överblick om diagnosen medfört förändringar i informanternas liv, om den lett till något gott. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer, för att besvara forskningsfrågorna. Resultaten visar att livsberättelserna informanterna har att berätta är kaotiska och händelserika. Livsberättelserna är typiska för personer med ADHD. Det förekommer missbruk, avbruten skolgång och skiljsmässor. Den upplevda självförmågan och självkänslan visar sig som låg i samtliga fall då det gäller ungdomsåren, men har höjts, senast efter diagnosen. Alla ser ADHD som en betydelsefull del av sin identitet. Stigmat som ADHD medfört är fokuserat på symptomen, inte på själva diagnosen.
Subject: ADHD
vuxen-ADHD
livsberättelser
upplevd självförmåga
identitet
Subject (yso): ADHD
ADHD
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record