Söin vahingossa lasten sipsit #sorisiitä. : Poliitikon anteeksipyyntö ja sen rekontekstualisointi sosiaalisessa mediassa.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902261340
Title: Söin vahingossa lasten sipsit #sorisiitä. : Poliitikon anteeksipyyntö ja sen rekontekstualisointi sosiaalisessa mediassa.
Author: Laiho, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902261340
http://hdl.handle.net/10138/299646
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan, miten sosiaalisessa mediassa otettiin käyttöön valtiovarainministeri Alexander Stubbin vuonna 2015 esittämä anteeksipyyntö sori siitä. Lisäksi tutkitaan, millaisissa yhteyksissä anteeksipyyntöä käytettiin uudelleen eli rekontekstualisoitiin. Tutkielman aineisto on kerätty sosiaalisen median alusta Twitteristä. Aineistossa on 68 tviittiä, joissa kaikissa esiintyy aihetunniste #sorisiitä. Vanhimmat tviiteistä ovat maaliskuulta 2016, uusimmat helmikuulta 2018. Aineistosta erottuu neljä erilaista tyypillistä tapaa rekontekstualisoida sori siitä -anteeksipyyntö. Aihetunnistetta #sorisiitä käytettiin tviiteissä huonon anteeksipyynnön merkitsemiseen, oman poliittisen argumentin ja position vahvistamiseen, anteeksipyynnön performanssiin ja oman somekäyttäytymisen metakommentointiin. Se, millaisia indeksisiä merkityksiä aihetunniste #sorisiitä kantoi mukanaan, riippui aihetunnisteen funktiosta ja myös esimerkiksi tviitin kirjoittajasta. Aihetunnisteen merkitys syntyy aina kontekstin kautta. Kaikkia rekontekstualisoinnin tapoja yhdistää aihetunnisteen käyttäminen oman identiteetin rakennustyön välineenä sosiaalisessa mediassa. Poliittisissa keskusteluissa aihetunnistetta käytettiin vahvistamaan omaa positiota Sipilän hallituksen vastustajana – hallituspuolueiden kannattajat eivät käyttäneet aihetunnistetta juuri lainkaan. Ei-poliittisissa keskusteluissa taas korostui aihetunnisteen funktio metakommenttina omasta toiminnasta. Myös sosiaalisessa mediassa ihmiset haluavat osoittaa olevansa huomaavaisia ja sosiaaliset koodit hallitsevia. Tutkielmassa pohditaan myös, miksi juuri sori siitä tarttui kielenkäyttöön laajemmin ja oli käytössä vielä yli kaksi vuotta Stubbin anteeksipyynnön jälkeen. Tähän vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa sen erottuminen poliittisesta kielenkäytöstä, fraasin yhtenevät piirteet Stubbin julkisuuskuvan piirteiden kanssa, 2010-luvun jälkimmäisen puoliskon poliittinen ilmapiiri ja julkisten anteeksipyyntöjen yleistyminen.
Subject: rekontekstualisointi
sosiaalinen media
internetmeemit
aihetunnisteet
indeksisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record