Yliopisto-opiskelijoiden toiveet matemaattisesta ohjauksesta ja syyt osallistua ohjaukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208690
Title: Yliopisto-opiskelijoiden toiveet matemaattisesta ohjauksesta ja syyt osallistua ohjaukseen
Author: Wahlström, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208690
http://hdl.handle.net/10138/299741
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikan opettajan koulutus
Abstract: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla on tarjolla oppimisen tueksi suunnattua matemaattista ohjausta. Ohjausta on tarjolla avoimessa oppimisympäristössä, jonne osallistuminen on kaikille opiskelijoille täysin vapaaehtoista. Ohjaus perustuu kognitiiviseen oppipoikamalliin sekä tehostetun kisällioppimisen menetelmään. Yliopiston ohjaukseen osallistuu runsaasti opiskelijoita ja sen suosio on kasvanut vuosien varrella. Aikaisempien tutkimusten mukaan ohjaukseen osallistumisella on ollut positiivisia vaikutuksia opinnoissa edistymiseen, mutta siitä huolimatta kaikki opiskelijat eivät osallistu ohjaukseen. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää Helsingin yliopisto-opiskelijoiden toiveita ja ohjaukseen osallistumisen syitä. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin kolmen yliopistomatematiikan kurssin opiskelijat (N=180). Merkittävimmät erot näiden kurssien välillä olivat pää- ja sivuaineopiskelijoiden määrissä, opintojen edistymisvaiheessa ja kurssimuodossa. Aineisto kerättiin kurssien opiskelijoille jaetulla verkkokyselylomakkeella, jossa oli sekä liker-asteikollisia kysymyksiä, että avoimia kysymyksiä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa havaittiin, että opintojen vaiheella ja pääaineella oli eroja ohjaukseen osallistumiseen. Matemaattinen ympäröivä yhteisö koettiin myös tärkeäksi, mutta samalla se loi haasteita työrauhan ylläpitämiseen sekä oikea-aikaisen tuen saamiseen. Asiantunteva sekä empaattinen ohjaus oli motivoinut opiskelijoita osallistumaan. Opiskelijoiden toiveet ja syyt osallistua ohjaukseen olivat linjassa tehostetun kisällioppimisen pedagogisten tavoitteiden kanssa, näin ollen ohjaukselle asetetut tavoitteet ovat selvästi toteutuneet ja ovat oppimisen ja motivaation kannalta merkittäviä. Tutkimuksen avulla laadittiin opiskelijoiden toiveisiin perustuen kehitysehdotuksia, jotka on koottu yhteen ja annettu käsiteltäväksi oppimisympäristön kehitystyöryhmälle.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record