Alkulukutestit

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208693
Julkaisun nimi: Alkulukutestit
Tekijä: Schmid, Stefan
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208693
http://hdl.handle.net/10138/299744
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Matematiikan opettajan koulutus
Tiivistelmä: Työssä käsitellään erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää lukujen jaollisuuden tai jaottomuuden testaamiseen. Nämä menetelmät voidaan luokitella heuristisiin, probabilistisiin, ja deterministisiin testeihin. Esimerkkejä työssä käsitellyistä menetelmistä ovat muun muassa Fermat'n testi, PSW- testi, Millerin ja Rabinin testi ja AKS-testi. Työssä perehdytään eri menetelmien teoreettisiin taustoihin sekä annetaan esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lisäksi työssä käsitellään tietokoneavusteista matematiikkaa. Tärkeimpien alkulukutestien yhteydessä on esitetty, miten testin suorittava tietokoneohjelma voidaan laatia C++ -ohjelmointikielellä. Teoriapohjaksi ei vaadita yliopistotason matematiikan opintoja, mutta lukuteorian ja algebran opinnoista on hyötyä. Aiheen kannalta tärkeää teoreettista taustaa, esimerkiksi modulaarisen aritmetiikan perusteita, on käsitelty itse työssä.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Schmid_Gradu_v4.pdf 384.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot