Projektin aikainen testaaminen ja testien siirtäminen ylläpitoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286682
Title: Projektin aikainen testaaminen ja testien siirtäminen ylläpitoon
Author: Euren, Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286682
http://hdl.handle.net/10138/299746
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Pro gradu -tutkielma toteutettiin Kesko Oyj:n toimeksiantona. Toimeksiannossa tutkimuskohteena oli monivuotinen ja kolmivaiheinen cMDM-projekti, jonka tavoitteena oli selkeyttää asiakastietojen keräämistä, käyttämistä sekä asiakastietojen säilömistä. cMDM-projektin ensimmäinen vaihe oli jo vuonna 2013. Vaihe 2:si toteutettiin vuosina 2015 - 2016 ja vaihe 3 2/2018 - 4/2019. Pro gradu -tutkielmassa tutkimus toteutettiin kertomushaastattelemalla vaihe 2:n ja vaihe 3:n projektin avainasiantuntijoita. Kertomushaastatteluiden analysoinneilla tunnistettiin haasteita liittyen testaamiseen, projektivaiheesta ylläpitovaiheeseen siirtymisessä sekä henkilökunnan pysyvyyteen ylläpidossa. Tunnistettujen haasteiden perusteella Pro Gradu -tutkielmassa esitettiin ratkaisuehdotukset vaihe 2:n haasteiden välttämiseksi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record