Computational Analysis and Generation of Slogans

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286684
Julkaisun nimi: Computational Analysis and Generation of Slogans
Tekijä: Alnajjar, Khalid
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286684
http://hdl.handle.net/10138/299748
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: I reklam används sloganer för att förbättra återkallandet av den annonserade produkten av konsumenter och skilja den från andra på marknaden. Att skapa effektiva slagord är en resurskrävande uppgift för människor. I denna avhandling beskriver vi en ny metod för att automatiskt generera sloganer, med tanke på ett målkoncept (t ex bil) och en adjektivsegenskap för att uttrycka (t ex elegant) som input. Dessutom föreslår vi en metod för att generera nominella metaforer med hjälp av en metafor-tolkningsmodell för att möjliggöra generering av metaforiska slagord. Metoden för att generera sloganer extraherar skelett från befintliga sloganer, så fyller det ett skelett med lämpliga ord genom att använda flera språkliga resurser (som ett förvar av grammatiska och semantiska relationer och språkmodeller) och genetiska algoritmer samtidigt som man optimerar flera mål såsom semantiska relateradhet, språkkorrigering och användning av retoriska enheter. Vi utvärderar metaforen och slogangenereringsmetoderna med hjälp av en tänktalkoplattform. På en 5-punkts Likert-skala ber vi online-domare att bedöma de genererade metaforerna tillsammans med tre andra metaforer som genererades med andra metoder och visa hur bra de kommunicerar den eftersökta betydelsen. Slogangenereringsmetoden utvärderas genom att be crowdsourced-domare att bedöma genererade sloganer från fem perspektiv, vilka är 1) hur bra är sloganet relaterat till ämnet, 2) hur korrekt är sloganets språk, 3) hur metaforiskt är sloganet, 4) hur engagerande, attraktivt och minnesvärt är det och 5) hur bra är sloganet överlag. Dessa frågor är utvalda för att undersöka effekterna av relateradhet till produkten och den markerade egenskapen, användningen av retoriska anordningar och språkets korrekthet på den övergripande uppskattningen av slogan. På samma sätt utvärderar vi befintliga sloganer som har skapats av äkta människor. Baserat på utvärderingarna analyserar vi metoden som helhet tillsammans med de enskilda optimeringsfunktionerna och ger insikter om befintliga sloganer. Resultaten från våra utvärderingar visar att vår metaforgeneringsmetod kan producera lämpliga metaforer. För slogangenereraren bevisar resultaten att metoden har varit framgångsrik i att producera minst en effektiv slogan för varje utvärderad input. Ändå finns det utrymme för att förbättra metoden, som diskuteras i slutet av avhandlingen.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Computational_A ... _Generation_of_Slogans.pdf 1.335MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot