Computational Analysis and Generation of Slogans

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Alnajjar, Khalid
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201902286684
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299748
dc.description.abstract I reklam används sloganer för att förbättra återkallandet av den annonserade produkten av konsumenter och skilja den från andra på marknaden. Att skapa effektiva slagord är en resurskrävande uppgift för människor. I denna avhandling beskriver vi en ny metod för att automatiskt generera sloganer, med tanke på ett målkoncept (t ex bil) och en adjektivsegenskap för att uttrycka (t ex elegant) som input. Dessutom föreslår vi en metod för att generera nominella metaforer med hjälp av en metafor-tolkningsmodell för att möjliggöra generering av metaforiska slagord. Metoden för att generera sloganer extraherar skelett från befintliga sloganer, så fyller det ett skelett med lämpliga ord genom att använda flera språkliga resurser (som ett förvar av grammatiska och semantiska relationer och språkmodeller) och genetiska algoritmer samtidigt som man optimerar flera mål såsom semantiska relateradhet, språkkorrigering och användning av retoriska enheter. Vi utvärderar metaforen och slogangenereringsmetoderna med hjälp av en tänktalkoplattform. På en 5-punkts Likert-skala ber vi online-domare att bedöma de genererade metaforerna tillsammans med tre andra metaforer som genererades med andra metoder och visa hur bra de kommunicerar den eftersökta betydelsen. Slogangenereringsmetoden utvärderas genom att be crowdsourced-domare att bedöma genererade sloganer från fem perspektiv, vilka är 1) hur bra är sloganet relaterat till ämnet, 2) hur korrekt är sloganets språk, 3) hur metaforiskt är sloganet, 4) hur engagerande, attraktivt och minnesvärt är det och 5) hur bra är sloganet överlag. Dessa frågor är utvalda för att undersöka effekterna av relateradhet till produkten och den markerade egenskapen, användningen av retoriska anordningar och språkets korrekthet på den övergripande uppskattningen av slogan. På samma sätt utvärderar vi befintliga sloganer som har skapats av äkta människor. Baserat på utvärderingarna analyserar vi metoden som helhet tillsammans med de enskilda optimeringsfunktionerna och ger insikter om befintliga sloganer. Resultaten från våra utvärderingar visar att vår metaforgeneringsmetod kan producera lämpliga metaforer. För slogangenereraren bevisar resultaten att metoden har varit framgångsrik i att producera minst en effektiv slogan för varje utvärderad input. Ändå finns det utrymme för att förbättra metoden, som diskuteras i slutet av avhandlingen. sv
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Computational Analysis and Generation of Slogans en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201902286684

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Computational_A ... _Generation_of_Slogans.pdf 1.335Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record