Järjestelmä web-palveluiden nopeaan kehitykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286666
Title: Järjestelmä web-palveluiden nopeaan kehitykseen
Author: Vainio, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286666
http://hdl.handle.net/10138/299753
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Usein ohjelmistoyritysten asiakkaille toteuttamat web-palvelut ovat teknisesti samankaltaisia ratkaisuja, jolloin hyvän teknisen perustan avulla niiden kehitystä voidaan virtaviivaistaa. Tämän tutkielman tutkimuskohteena on tämän kaltaisen järjestelmän kehittäminen tutkielman toimeksiantajalle. Tutkielma pohjautuu toimeksiantajan nykyiseen järjestelmään ja eritoten sen ulkoisiin web-rajapintoihin. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa näihin rajapintoihin liittyviä ongelmakohtia ja luoda toimeksiantajan liiketoiminnan kannalta otollinen kehitysalusta tuleville asiakasprojekteille. Tutkielman teoreettisessa taustassa syvennytään kehitettävän alustan kannalta olennaisimpiin käsitteisiin, kuten REST-arkkitehtuurimalliin sekä muihin toimeksiantajan asiakasprojekteissa hyödynnettäviin teknologioihin, spesifikaatioihin ja standardeihin. Tutkimusmenetelmänä käytetään tietojärjestelmiin kohdentuvaa suunnittelutiedettä ja siihen sovellettavaa kuusivaiheista kehystä. Tutkielma itsessään käsittää kaksi toteutusvaihetta, joista ensimmäisessä toteutetaan asiakasprojekti toimeksiantajan nykyistä järjestelmää vasten. Asiakasprojektin tulokset ja teoriatausta toimivat pohjana tutkielman toiselle vaiheelle eli kehitysalustan toteuttamiselle. Tutkielman teknisiä tuloksia ovat asiakasprojektin aikana toteutettu asiakassovellus sekä kehitysalusta, joka käsittää ulkoisen web-rajapinnan ja tätä vasten rakennetun asiakassovelluksen. Järjestelmä rakennettiin REST-arkkitehtuurimallin mukaisesti ja sen toteutuksessa pyrittiin korjaamaan asiakasprojektin aikana havaittuja ongelmakohtia. Tutkielman tavoitteiden kannalta tuloksen katsotaan onnistuneen ja kehitysalustan on määrä toimia pohjana toimeksiantajan nykyisen taustajärjestelmän jatkokehittämiselle. Yleistettäviä tuloksia ovat REST-rajapintoihin liittyvät suunnitteluperiaatteet ja niiden vaikutukset asiakassovelluksiin. Suunnitteluperiaatteiden ja hyvinä pidettyjen käytäntöjen mukaisesti rakennetut rajapinnat yksinkertaistavat asiakassovellusten toteutusta. Etuna on myös ohjelmistokehityksen virtaviivaistuminen, joka edesauttaa projektien kulkua ja yrityksen liiketoimintaa. Projektien nopeuttamisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat myös erilaisten pilvipalveluiden, spesifikaatioiden ja standardien hyödyntäminen.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Järjestelmä web ... en nopeaan kehitykseen.pdf 2.169Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record