Selkoviestintä matematiikan opetuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208695
Julkaisun nimi: Selkoviestintä matematiikan opetuksessa
Tekijä: Hatziantoniadis, Alexandra Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208695
http://hdl.handle.net/10138/299754
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Matematiikan opettajan koulutus
Tiivistelmä: Työssä tarkastellaan ja vertaillaan matematiikan 7. luokan oppikirjojen käyttävää kieltä ja typografiaa. Työssä esitetään selkokielen, -puheen, -tekstin ja -kuvien määritelmän sekä eri selkoviestinnän käyttäjäryhmiä, joita voi esiintyä koulumaailmassa. Tarkastelun esitysvälineellä käytetään ainoastaan Selkokeskuksen yleisohjeita. Työssä selvitetään Selkokeskuksen antamien ohjeiden mukaan, kuinka lähellä kirjojen kieli ja typografia on selkoviestintää. Aineistona on neljä erilaista peruskoulun matematiikan 7. luokan oppikirjaa vuosilta 2004-2016. Tarkastelu oli rajattu koskemaan geometrian peruskäsitteiden kielen ja typografian sisältöjä. Työn tuloksena todetaan, että oppikirjojen käyttämä kieli ja typografia eivät vastaa täsmälleen selkoviestinnän yleisohjeita. Oppikirjojen teoriaosuudet ovat pääosin muuttumattomat. Ainoastaan eriyttävään oppimiseen tarkoitetussa oppikirjassa tehtäväosuus vastaa täsmälleen Selkokeskuksen annettuja yleisohjeita.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Progradu tutkie ... ntoniadis(1)-converted.pdf 1.678MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot