Selkoviestintä matematiikan opetuksessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208695
Titel: Selkoviestintä matematiikan opetuksessa
Författare: Hatziantoniadis, Alexandra Maria
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208695
http://hdl.handle.net/10138/299754
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Matematiikan opettajan koulutus
Abstrakt: Työssä tarkastellaan ja vertaillaan matematiikan 7. luokan oppikirjojen käyttävää kieltä ja typografiaa. Työssä esitetään selkokielen, -puheen, -tekstin ja -kuvien määritelmän sekä eri selkoviestinnän käyttäjäryhmiä, joita voi esiintyä koulumaailmassa. Tarkastelun esitysvälineellä käytetään ainoastaan Selkokeskuksen yleisohjeita. Työssä selvitetään Selkokeskuksen antamien ohjeiden mukaan, kuinka lähellä kirjojen kieli ja typografia on selkoviestintää. Aineistona on neljä erilaista peruskoulun matematiikan 7. luokan oppikirjaa vuosilta 2004-2016. Tarkastelu oli rajattu koskemaan geometrian peruskäsitteiden kielen ja typografian sisältöjä. Työn tuloksena todetaan, että oppikirjojen käyttämä kieli ja typografia eivät vastaa täsmälleen selkoviestinnän yleisohjeita. Oppikirjojen teoriaosuudet ovat pääosin muuttumattomat. Ainoastaan eriyttävään oppimiseen tarkoitetussa oppikirjassa tehtäväosuus vastaa täsmälleen Selkokeskuksen annettuja yleisohjeita.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Progradu tutkie ... ntoniadis(1)-converted.pdf 1.678Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post