Selkoviestintä matematiikan opetuksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Hatziantoniadis, Alexandra Maria
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208695
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299754
dc.description.abstract Työssä tarkastellaan ja vertaillaan matematiikan 7. luokan oppikirjojen käyttävää kieltä ja typografiaa. Työssä esitetään selkokielen, -puheen, -tekstin ja -kuvien määritelmän sekä eri selkoviestinnän käyttäjäryhmiä, joita voi esiintyä koulumaailmassa. Tarkastelun esitysvälineellä käytetään ainoastaan Selkokeskuksen yleisohjeita. Työssä selvitetään Selkokeskuksen antamien ohjeiden mukaan, kuinka lähellä kirjojen kieli ja typografia on selkoviestintää. Aineistona on neljä erilaista peruskoulun matematiikan 7. luokan oppikirjaa vuosilta 2004-2016. Tarkastelu oli rajattu koskemaan geometrian peruskäsitteiden kielen ja typografian sisältöjä. Työn tuloksena todetaan, että oppikirjojen käyttämä kieli ja typografia eivät vastaa täsmälleen selkoviestinnän yleisohjeita. Oppikirjojen teoriaosuudet ovat pääosin muuttumattomat. Ainoastaan eriyttävään oppimiseen tarkoitetussa oppikirjassa tehtäväosuus vastaa täsmälleen Selkokeskuksen annettuja yleisohjeita. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Selkoviestintä matematiikan opetuksessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Matematiikan opettajan koulutus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208695

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Progradu tutkie ... ntoniadis(1)-converted.pdf 1.678Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record