Oppilaiden kokema matematiikan tunnin tunneilmapiiri ja siihen vaikuttavat tekijät

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Laine, Anu
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208698
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299758
dc.description.abstract Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan matematiikan opetuksen tavoitteena on kehittää matematiikan osaamisen lisäksi myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan. Tämä on tärkeää, koska suomalaisten oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan ei ole paras mahdollinen, vaikka osaaminen onkin kansainvälisissä mittauksissa ollut hyvää. Siksi on tärkeää saada selville, mitkä tekijät vaikuttavat asenteen heikkenemiseen jo alakoulussa. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää, minkälainen käsitys 3. ja 5. luokkalaisilla oppilailla on matematiikan tunnin tunneilmapiiristä. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä tekijät voisivat selittää tunneilmapiirissä tapahtuneita muutoksia. Suomen Akatemian rahoittamassa pitkittäistutkimuksessa (2010-2013) kerättiin taustamateriaalina 3. ja 5. luokkalaisten oppilaiden tekemiä piirroksia matematiikan oppitunneista. Piirroksista analysoitiin luokan tunneilmapiiriä piirrettyjen henkilöiden ilmeiden ja puhekuplien avulla. Muutosta varten piirroksista etsittiin yhteisiä tekijöitä, jotka voisivat selittää tunneilmapiirin muuttumista negatiivisemmaksi tai positiivisemmaksi. Tulkintojen tukena käytettiin oppitunneista otettuja videoita. Sekä 3. että 5. luokalla tunneilmapiiri voitiin tulkita koko aineistossa positiiviseksi. Luokkien välillä oli kuitenkin suuria eroja. Sekä oppilaiden että opettajien toiminnasta voitiin löytää tekijöitä, jotka saattavat selittää muutosta. Oppilaiden toiminnasta löytyi seuraavia positiivista muutosta selittäviä tekijöitä: Oppilaat pyytävät apua opettajalta tai luokkakavereiltaan, oppilaat istuvat yhdessä ja keskustelevat keskenään matematiikasta. Opettajien toiminnasta löytyi seuraavia positiivista muutosta selittäviä tekijöitä: opettaja on lähellä oppilaita, opettaja auttaa tai kannustaa oppilaita sekä opettaja kehuu oppilaita. Opettajalla on hyvin keskeinen rooli positiivisen ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Oppilaiden kokema matematiikan tunnin tunneilmapiiri ja siihen vaikuttavat tekijät fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Matematiikan opettajan koulutus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208698

Files in this item

Files Size Format View
Laine_Anu_pro_gradu_2018.pdf 1.427Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record