Rajakerroksen simulointi heterogeenisellä alustalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208704
Title: Rajakerroksen simulointi heterogeenisellä alustalla
Author: Korpinen, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208704
http://hdl.handle.net/10138/299765
Thesis level: master's thesis
Discipline: Meteorologia
Abstract: Ilmakehää on simuloitu supertietokoneilla jo 1960-luvulta saakka sään ja ilmaston ennustamista varten. Tarve simulointien tarkentamiseen on kasvanut tietokoneiden tehostumisen ja ilmakehästä saadun tutkimustiedon myötä. Kuitenkin vielä tänä päivänä numeeristen säämallien operatiivisessa käytössä olevat hilaresoluutiot eivät riitä kuvaamaan tarkasti rajakerroksessa esiintyviä ilmiöitä kuten konvektiota, tai rannikon muuta virtausliikkeitä. Tässä työtä varten simuloitiin Suomenlahden pohjoisosan rannikkoa käyttäen operatiivista rajatun alueen numeerista säämallia 500m hilaresoluutiolla. Tässä työssä tutkittiin mallin kykyä kuvata rajakerroksen käyttäytyminen heterogeenisellä rannikkoalustalla keväällä 2015. HARMONIE:lla simuloiduista suureista tarkasteltiin lämpötilaa, horisontaalia tuulta ja pystytuulta sekä jälkikäsitellyistä suureista sekoituskerroksen korkeutta. Simuloituja suureita verrattiin Loviisan ydinvoimalan ympäristössä tehtyihin in-situ havaintoihin kahden kuukauden jaksolta sekä tilastollisessa tarkastelussa että yksittäisten vuorokausien osalta. Tulokset osoittavat HARMONIE:n hienohilaisten simulaatioiden vastaavan tilastollisesti havaintoja ja tästä näkökulmasta rajakerros on simuloitu realistisesti. HARMONIE kykenee kuvaamaan vuorokauden ajan vaikutuksen rajakerrokseen sekä manner- ja merialustan vaikutuksen lämpötilaan ja tuuleen. Myös yksittäisten vuorokausien tarkastelusta voidaan todeta, että HARMONIE kykenee simuloimaan rajakerroksen rakenteen, vuorokauden ajasta riippuvat muutokset sekä alustan aiheuttaman pakotteen.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Korpinen_Anniina_Pro_gradu_2018.pdf 22.34Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record