Studies towards purification of Auger electron emitter 165Er : a possible radiolanthanide for cancer treatment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286672
Title: Studies towards purification of Auger electron emitter 165Er : a possible radiolanthanide for cancer treatment
Author: Tapio, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286672
http://hdl.handle.net/10138/299770
Thesis level: master's thesis
Discipline: Radiokemia
Abstract: Syöpä on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä kuolinsyistä ja syöpäkuolemien määrän odotetaan yhä nousevan johtuen väestönkasvusta sekä elämäntavoista, jotka lisäävät syöpäriskiä. Vaikka useita hoitomuotoja on tarjolla, tarvitaan jatkuvasti uusia, entistä tehokkaampia vaihtoehtoja. Kohdennettu radionukliditerapia on sisäisen sädehoidon muoto, jossa sädehoito voidaan kohdistaa selektiivisesti syöpäsoluihin käyttäen radiolääkeaineita. Radiolääkeaineet ovat molekyylejä, jotka sisältävät sekä sädehoitoon sopivan radionuklidin että biomolekyyliosan, joka sitoutua syöpäsolun pinnan proteiineihin. Uusia tapoja tuottaa ja puhdistaa sisäiseen sädehoitoon sopivia radionuklideja tutkitaan jatkuvasti. Hoidon kohdentamiseen käytettävien biomolekyylien leimaamiseen tarvitaan kemiallisesti ja radionuklidisesti puhtaita radionuklidiprekursoreita. Radionuklideja tuotetaan usein pommittamalla stabiilia kohtiomateriaalia protoneilla, joten kiinnostuksen kohteena olevan radioisotoopin erottaminen kohtiomateriaalista on erityisen tärkeä osa nuklidituotantoa. Auger elektroneja emittoiva Erbium-165 on potentiaalinen radiolantanidi syöpähoitoon. Sen tuottaminen vaatii Erbiumin kemiallista erottamista joko Holmiumista tai Tuliumista. LN hartsit ovat ekstraktiokromatografiahartseja, jotka on kehitetty erityisesti lantanidierotuksia varten. Tässä työssä tutkittiin niiden sopivuutta Holmium/Erbium ja Erbium/Tulium –erotuksiin. Erotusmahdollisuuksien arvioimiseksi, näiden kolmen lantanidin pidättymiskapasiteetit määritettiin jokaisessa LN hartsissa. Lisäksi suoritettiin pylväserotuskokeita.Cancer is one of the most common causes of death worldwide and the amount of cancer deaths is expected to increase due to population growth and lifestyle choices that increase cancer risk. Even though there is a great variety of treatment approaches available, new and more efficient options are in high demand. Targeted radionuclide therapy is a form of internal radiation therapy that can be used to selectively target cancer cells. It utilizes radiopharmaceuticals, molecules that contain a radionuclide and a targeting vector part (biomolecule) which can bind to certain entities expressed on cancer cell surfaces. Ways to produce and purify new radionuclides suitable for cancer therapy are constantly investigated. Radionuclide precursors of high chemical and radionuclidic purity are needed for radiolabelling of the biomolecules used as targeting vectors. Radionuclides are often produced by proton irradiation of stable target material and separation of the radioisotope of interest from the target material is a vital part of nuclide production. Auger electron emitter Erbium-165 is a potential radiolanthanide for cancer treatment. Its production would require separation of Erbium from either Holmium or Thulium, adjacent lanthanides to Erbium. LN resins are extraction chromatography resins developed especially for lanthanide separations. In this work, the suitability of these resins for Holmium/Erbium and Erbium/Thulium separations was investigated. In order to assess the possibility of separating the lanthanides of interest on LN resins, the retention capacities of the lanthanide were determined on each resin. In addition, column separation experiments were performed.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tapio_Salla_Pro_Gradu_2018.pdf 1.539Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record