Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa

Show simple item record

dc.contributor.author Jauhiainen, Signe
dc.contributor.author Sihvonen, Ella
dc.contributor.author Räsänen, Tapio
dc.contributor.author Veilahti, Antti
dc.contributor.author Mikkola, Hennamari
dc.date.accessioned 2019-03-01T12:14:55Z
dc.date.available 2019-03-01T12:14:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-284-058-5 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-952-284-059-2 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1238-5050 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7724 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201902043938
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299806
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarjota uutta tietoa yleisestä asumistuesta sekä nostaa esiin asumistuen kehittämiskohteita. Tutkimuksessa tarkastellaan asumistukea saavia ruokakuntia, tukijaksojen kestoa ja ruokakuntien toimeentuloa sekä vuokranantajien näkemyksiä asumistuesta. Lisäksi vertaillaan Suomen ja eräiden Euroopan maiden asumistukijärjestelmiä. Aineistoina on käytetty Kelan rekistereitä yleisestä asumistuesta, haastatteluaineistoa ja kirjallisuutta. Yleisen asumistuen tarkoitus on alentaa ruokakunnan asumismenoja ja mahdollistaa pienituloisten asuminen. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 asumistukien yhteenlasketut menot kasvoivat nimellisesti 1 214 miljoonasta 2 003 miljoonaan euroon. Eniten kasvoivat yleisen asumistuen menot. Yleistä asumistukea maksetaan erityyppisille ruokakunnille ja se onkin varsin kattava, mutta myös yksinkertainen verrattuna tutkimuksessa tarkasteltujen muiden maiden asumistukiin. Asumistukea saavista kotitalouksista suurin osa on yhden hengen ruokakuntia mutta henkilötasolla lapsiperheet muodostavat suurimman osan yleisen asumistuen saajista. Suurin osa asumistuen saajista on alle 35-vuotiaita. Opiskelijoiden siirtyminen syksyllä 2017 yleisen asumistuen piiriin kasvatti entisestään nuorten tuensaajien määrää. Puolella asumistuen saajista tukijakson pituus on enintään 25 kuukautta, mutta tuen kestossa on eroa ikäryhmien välillä. Puolella alle 35-vuotiaista tukijaksojen kesto on enintään 20 kuukautta. Asumistuki on toimeentulon kannalta tärkeä perusturvaetuuksien täydentäjä. Yleisen asumistuen saajat ovat pienituloisia. Vaikka asumistuki huomioitaisiin tulona, jopa 65 prosentilla asumistuen saajista käytettävissä olevat rahatulot jäävät pienituloisuusrajan alle eli ovat alle 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Kolme neljästä asumistukea saavasta kotitaloudesta saa pääasialliset tulonsa työttömyysturvasta tai toimeentulotukena eikä valtaosa asumistuen saajista saa mitään ansiotuloja. fi
dc.format.extent 125
dc.language.iso fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.subject etuudet fi
dc.subject asumistuki fi
dc.subject kesto fi
dc.subject ruokakunnat fi
dc.subject toimeentulo fi
dc.subject asuminen fi
dc.subject kulut fi
dc.subject pienituloiset fi
dc.subject lapsiperheet fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.subject vuokranantajat fi
dc.subject kansainvälinen vertailu fi
dc.title Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa fi
dc.description.hinta 38,00 euroa fi
dc.relation.numberinseries 155
dc.publisher.place Helsinki

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia155_saavutettava.pdf 1.951Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record