Perceived programme characteristics and impact : Case studies of Sino-Finnish transnational educational leadership training programmes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4885-8
Title: Perceived programme characteristics and impact : Case studies of Sino-Finnish transnational educational leadership training programmes
Author: Xing, Xin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Yliopistopaino Unigrafia
Date: 2019-03-26
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4885-8
http://hdl.handle.net/10138/299855
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The research examines how Chinese educational leaders (CEL) perceive transnational educational leadership training (TNELT) programme characteristics, its impact on CEL’ understanding of the Finnish and Chinese education systems and their leadership practices. The focus of the research is people’s perceptions. The overall research problem is: How do CEL perceive TNELT programme characteristics and impact? The main research problem was examined through three research questions: (1) What are CEL’ perceptions of the characteristics of an effective TNELT programme? (Study I) (2) How do CEL perceive the impact of Sino-Finnish TNELT programme on their understanding of Finnish and Chinese education systems? (Study II & Study III) and (3) How do CEL perceive the impact of Sino-Finnish TNELT programme on their leadership practices? (Study II & Study III) The research employed multiple case studies. A qualitative approach was adopted for the research. The data was collected by means of interviews, learning reports and reflection workshops. The thesis comprises three refereed articles and a summary. The findings show that: (1) Perceived programme characteristics consists of content, methods, format and social aspects; (2) Perceived impact on CEL’ understanding of the Finnish and Chinese education systems contains equality and equity, autonomy, physical and social environment, quality and quantity of teachers, and role of decision-makers; (3) Perceived impact on CEL’ leadership practices comprised of a different form of leadership, confidence, and willingness to change. The findings help us to understand: what makes good TNELT programmes for CEL? I argue that ethical issues must be taken into consideration for sustainable Finnish education export to China. The research is relevant for those who work on other contexts of edu-business, especially between Europe and China.Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka kiinalaiset koulutusjohtajat näkevät monikansallisen koulutusjohtajakoulutuksen (KJK) ohjelman ominaispiirteet, sen vaikutukset kiinalaisten koulutusjohtajien ymmärrykseen suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä ja heidän johtamiskäytäntöihinsä. Tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten näkemykset. Tutkimuksen pääongelma on, millaisina kiinalaiset koulutusjohtajat näkevät KJK-ohjelman ominaisuudet ja vaikutukset. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta: (1) Millaisia ovat kiinalaisten koulutusjohtajien näkemykset tehokkaan KJK-ohjelman ominaisuuksista? (Tutkimus I) (2) Millaisia näkemyksiä kiinalaisilla koulutusjohtajilla on kiinalais-suomalaisen KJK-ohjelman vaikutuksista ymmärrykseensä suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä? (Tutkimus II & III) ja (3) Millaisia näkemyksiä kiinalaisilla koulutusjohtajilla on kiinalais-suomalaisen KJK-ohjelman vaikutuksista johtamiskäytäntöihinsä? (Tutkimus II & III). Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja se sisältää useita tapaustutkimuksia. Tutkimusaineistoa olivat haastattelut, oppimisraportit ja reflektiotyöpajojen pöytäkirjat. Väitöskirja koostuu kolmesta vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvedosta. Löydökset osoittavat, että: (1) Ohjelman havaitut ominaisuudet koostuvat sisällöstä, menetelmistä, toimintavasta ja sosiaalisista seikoista; (2) Havaitut vaikutukset koulutusjohtajien ymmärrykseen suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä koskivat tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, autonomiaa, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, opettajien laatua ja määrää ja päätöksentekijöiden roolia; (3) Havaitut vaikutukset koulutusjohtajien johtamiskäytäntöihin sisälsivät erilaisia johtajuuden muotoja, itsevarmuutta ja muutoshalukkuutta. Löydökset auttavat ymmärtämään, mitä hyvä KJK-ohjelma tarkoittaa kiinalaisille koulutusjohtajille. Esitän, että eettiset kysymykset pitää ottaa huomioon kestävässä suomalaisessa koulutusviennissä Kiinaan. Tutkimus on relevantti myös muissa koulutusliiketoiminnan konteksteissa työskenteleville, erityisesti Euroopan ja Kiinan välillä.
Subject: Education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
E-thesis_Xing.pdf 1.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record