Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2018

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/299858

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_9_2019.pdf 2.535Mb PDF View/Open
Title: Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2018
Author: Juvonen, Harri; Järvinen, Eija; Kauppi, Lea; Oksanen, Niina; Pietilä, Tuula; Wainio-Biese, Terhi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2019
ISBN: 978-952-11-4998-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/299858
Abstract: Julkaisu sisältää raportin Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2018. Se sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Siihen sisältyy myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2018 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon SYKEn tutkimusinfrastruktuureista ja kuvauksia vuonna 2018 valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.
Subject: SYKE toimintakertomukset
Subject (yso): toimintakertomukset
tilinpäätökset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record