Cripping Swimming : Culture, Ableism, and the Re-articulation of Able-Bodiedness

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5097-4
Title: Cripping Swimming : Culture, Ableism, and the Re-articulation of Able-Bodiedness
Author: Vaahtera, Touko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in Gender, Culture and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-04-15
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5097-4
http://hdl.handle.net/10138/299880
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The approach of disability studies has politicized the mechanisms which prioritize able-bodiedness in culture and society. This dissertation, indebted to such perspectives, theorizes ableism as the multitude of assumptions which homogenize embodiment. The dissertation explores the cultural politics of the idea of swimming skills as civic skills and the cultural notion of human beings as part of the animal world in the articulations of swimming. Through the theory of articulation and through Foucauldian genealogy, this thesis mobilizes the cultural understandings of swimming to theorize ableism in new ways. It analyzes both historical and contemporary cultural texts about swimming, asking how the understandings available in these texts can be theorized in ways that reveal the specific cultural mechanisms of ableism and enable a conceptual critique of ableist imaginaries. From an interdisciplinary perspective which is, in particular, connected to the shared aims of disability and queer studies to politicize conventional embodiment, this dissertation offers an approach that challenges the idealization of able-bodiedness not only in culture but also in theory. It intervenes in ideas that presume that bodies which defy ableist ideals are less valuable. Furthermore, the perspective offered by this thesis enables the consideration of analytic attachments to conventional embodiment in contemporary cultural critique. By putting forward the concept of "able-bodied belonging", the analysis considers cultural mechanisms which reinforce ableism while providing ostensibly inclusive modes of belonging. The dissertation offers a biopolitical analysis of articulations of physical skills introducing an approach to thinking about how our personal relationships to the qualities of our bodies are byproducts of biopolitics/thanatopolitics. The concept of the "repressive hypothesis of the body", introduced in the thesis, enables a consideration of how the assumption of repression normalizes embodiment and prioritizes conventional able-bodiedness. Finally, the formulation of "bodies of latent potential" helps to pay attention to how notions of bodies as moldable and connected to cultural factors have emerged in the intersections of colonialist, ableist and eugenicist understandings.Vammaistutkimuksessa on politisoitu se, miten kulttuurissa ja yhteiskunnassa vammattomuus ensisijaistetaan eri tavoin. Näihin näkökulmiin kiinnittyen väitöskirja teoretisoi ableismia moninaisena joukkona oletuksia, jotka homogenisoivat kehollisuutta. Väitöskirja tutkii kulttuurista politiikkaa ideassa uimataidosta kansalaistaitona ja uimiseen liittyviä artikulaatioita ihmisistä osana eläinkuntaa. Artikulaation teorian ja foucault’laisen genealogian kautta väitöskirja valjastaa uimiseen liittyvät kulttuuriset ideat ableismin teoretisointiin. Tutkimuksessa analysoidaan historiallisia ja nykyisiä uimiseen liittyviä kulttuurisia tekstejä kysyen, kuinka näissä teksteissä olevien ymmärrysten kautta voidaan paikantaa erityisiä ableismin kulttuurisia mekanismeja ja kehittää käsitteellisiä tapoja haastaa niitä. Poikkitieteellisestä näkökulmasta, joka on erityisesti yhteydessä vammais- ja queer-tutkimuksen yhteisiin tavoitteisiin politisoida konventionaalinen kehollisuus, tutkimus esittelee näkökulman, joka haastaa vammattomuuden ideaalin kulttuurisissa ja teoreettisissa näkökulmissa. Tutkimus tekee intervention ideoihin, jotka olettavat kyvykkyysihanteita uhmaavien kehojen olevan vähempiarvoisia. Tutkimuksessa esiteltävä näkökulma mahdollistaa myös huomion kiinnittämisen siihen, kuinka sitoumukset konventionaaliseen kehollisuuteen tulevat esiin kulttuurikritiikin joissakin analyyttisissä tarkastelutavoissa. Esittelemällä käsitteen "able-bodied belonging" väitöskirja tuo huomion kulttuurisiin mekanismeihin, jotka kiinnittyvät ableismin ideaaleihin samalla kun ne tarjoavat näennäisen inklusiivisia kuulumisen muotoja. Ottamalla liikunnallisten taitojen artikulaatiot biopoliittisen analyysin kohteeksi tutkimus myös esittelee tavan hahmottaa, kuinka kokemukset oman kehon ominaisuuksien vaalittavuudesta ovat yhteydessä biopoliitikan ja thanatopolitiikan ulottuvuuksiin. Väitöskirjan toinen keskeinen käsite "the repressive hypothesis of the body" tuo puolestaan huomion siihen, kuinka oletukset repressiosta normalisoivat kehollisuutta ja ensisijaistavat konventionaalista vammattomuutta. Lopuksi esittelemällä käsitteen "bodies of latent potential" työ tarjoaa näkökulman ymmärtää, kuinka oletukset kehoista muokkautuvina ja kytkeytyvinä kulttuurisiin elementteihin ovat tarjonneet väyliä ymmärryksille, jotka esiintyvät kolonialismin, ableismin ja eugeniikan risteävissä kehyksissä.
Subject: Kasvatustieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CRIPPING.pdf 676.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record