Adverse events in the treatment of colorectal cancer : their use as predictive markers and impact on quality of life

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4908-4
Title: Adverse events in the treatment of colorectal cancer : their use as predictive markers and impact on quality of life
Author: Soveri, Leena-Maija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-03-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4908-4
http://hdl.handle.net/10138/299902
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Colorectal cancer (CRC) is a common disease in all western countries. The CRC treatment process has been revolutionised over the past years, and the prognosis of CRC has improved, but we lack information regarding the prognostic and predictive factors that would help us to optimise the therapy for an individual patient. In addition, with improved survival rates, both acute and long-term toxicities require more attention. Hypertension (HTN) is a well-recognised adverse event that is associated with all drugs involved in anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) inhibition. The first study discussed in this thesis investigated whether HTN could act as a surrogate marker for efficacy during bevacizumab-containing therapy. According to our results, treatment-associated HTN might predict the outcome of bevacizumab-containing chemotherapy in mCRC patients and could potentially be utilized as a biomarker for continued care. The role of the H. pylori infection as a confounding gastrointestinal comorbidity in the diagnosis of CRC is not well known, and it is not established whether H. pylori infection worsens chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity. In the second sub-study, we studied the role of different symptoms and H. pylori for CRC diagnostics. We observed that dyspeptic symptoms and the presence of H. pylori infection at the baseline delayed the initial diagnosis of CRC, but we observed no association between H. pylori infection and gastrointestinal adverse events during 5-FU-based adjuvant chemotherapy. Therefore, the eradication of H. pylori infections before providing 5-FU-based adjuvant chemotherapy cannot be routinely recommended. The association between survival and adverse events in several types of cancer has been established, but data for CRC patients are limited. In the third sub-study, we assessed whether adverse events could predict disease-free survival (DFS) or overall survival (OS) in stage II-III CRC patients. According to our results, adverse events related to treatment with adjuvant 5-FU chemotherapy in early stage CRC patients, especially non-haematological adverse events, are strongly associated with the prediction of improved DFS and OS. Adverse events could guide the clinician in bringing about dose modifications, to maximize the treatment efficacy, while ensuring a lesser level of toxicity. The use of oxaliplatin in the adjuvant setting reduces the risk of death 20% in stage III CRC patients. The major adverse event associated with oxaliplatin-based regimens is peripheral neuropathy, but the prevalence of acute and long-term neuropathy is not well established. It is not well known whether there is a difference in the neuropathy observed with two standard regimens (CAPOX and FOLFOX), and whether long-term neuropathy influences the quality of life (QOL). In the fourth sub-study, we analysed the prevalence of oxaliplatin-induced acute and long-term neuropathy during and after treatment with CAPOX and FOLFOX and studied the effect of long-term neuropathy on QOL in a real-life patient population. According to our results, long-term neuropathy is observed after therapy in a significant proportion of patients, but it does not impair global health status. Long-term neuropathy is not preventable in all patients with a reduction in the duration of therapy, but the performance status might predict the risk of long-term neuropathy.Suolistosyöpä on yleinen sairaus kaikissa länsimaissa. Sen hoito on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mutta edelleenkään ei tunneta riittävästi prognostisia ja prediktiivisiä tekijöitä jotka auttaisivat kohdentamaan hoitoja vain niistä todella hyötyville potilailla. Lisäksi, potilaiden ennuste on parantunut josta johtuen sekä akuuteilla, että pitkäaikaishaitoilla hoitojen jälkeen on yhä enemmän merkitystä. Verenpaineen nousu on yleinen haittavaikutus kaikilla anti-angiogeenisillä lääkkeillä. Ensimmäisessä osatyössä tutkimme, voisiko verenpaineen nousu ennustaa hoitovastetta bevasitsumabi hoidetuilla levinnyttä suolistosyöpää sairastavilla potilailla. Totesimme, että potilailla, joilla verenpaine nousi bevasitsumabihoidon aikana, oli merkitsevästi enemmän hoitovasteita ja pidempi kokonaiselinaika. Näin ollen verenpaineen nousu saattaisi osoittautua prediktiiviseksi tekijäksi bevasitsumabihoidolle. Toisessa osatyössä selvitimme suolistosyövän aiheuttaminen oireiden ja Helikobakteeri Pylorin (H. pylori) merkitystä suolistosyövän diagnostiikassa. Selvitimme myös, lisääkö H. pylori liitännäishoidon aiheuttamia mahasuolikanavan sivuvaikutuksia. Tulostemme mukaan H. pylori ei lisännyt sytostaattihoidon aikaisia sivuvaikutuksia, mutta ylävatsaoireet ja H. pylori diagnoosi aiheuttivat merkittävän viiveen itse suolistosyövän diagnosoinnissa. Tämä on tärkeä viesti kliinikolle ja korostaa huolellisen diagnostiikan merkitystä. Tulostemme perusteella H. pylorin testaamista ja häätöhoitoa ei kuitenkaan voida suositella ennen liitännäishoidon aloitusta. Osatyössä kolme tarkastelimme fluorourasiilihoidon aikaisia verenkuvamuutoksia ja mahasuolikanavan sivuvaikutuksia ja analysoimme näiden yhteyttä hoitotehoon suolistosyöpäleikkauksen jälkeen liitännäishoidetuilla potilailla. Totesimme, että erityisesti ei-hematologinen toksisuus ennusti vahvasti sekä aikaa taudin uusimaan, että kokonaiselinaikaa. Tulevaisuudessa toksisuuspohjainen annoseskalaatio on mahdollisesti avainsana liitännäishoidon tulosten parantamiseen tilanteessa, jossa uusia lääkkeitä liitännäisasetelmaan ei ole näköpiirissä. Oksaliplatiini pienentää merkittävästi kuolemanriskiä suolistosyöpäpotilailla joilla todetaan imusolmukemetastasointi, mutta oksaliplatiiniin liittyy riski vaikeallekin neuropatialle. Riittävästi ei tiedetä oksaliplatiinin aiheuttamasta pitkäaikaisesta neuropatiasta eikä siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun liitännäishoidon jälkeen. Neljännessä osatyössä tutkimme oksaliplatiiniin liittyvää akuuttia- että pitkäaikasneuropatiaa ja neuropatian elämänlaatuvaikutusta. Totesimme, että pitkäaikaisneuropatia on todettavissa merkittävällä osalla potilaista vielä neljä vuotta hoidon päättymisestä, mutta se ei vaikuta potilaiden kokonaiselämänlaatuun. Potilaan suorituskykyluokka ennustaa mahdollisesti neuropatian kehittymistä, mutta liitännäishoidon kestoa lyhentämällä neuropatian kehittymistä ei ole mahdollista ehkäistä kaikilla potilailla.
Subject: Lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Adversee.pdf 935.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record