Ruokahävikin vähentäminen parantamalla ruoan irtoamista pakkauksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903051410
Title: Ruokahävikin vähentäminen parantamalla ruoan irtoamista pakkauksesta
Author: Tuohimaa, Eira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903051410
http://hdl.handle.net/10138/299932
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarviketeknologia
Food Technology
Livsmedelsteknologi
Abstract: Ruoan tarttumisella elintarvikkeen pakkaukseen on suuri merkitys elintarvikkeen toimitusketjun eri vaiheissa valmistuksesta kierrätykseen. Jos elintarvikepakkaus ei tyhjene kunnolla vaan siihen jää ruokajäämiä, tuotteen laatumielikuva heikkenee. Kuluttajien tyytymättömyys kasvaa, jos osa ruoasta jää käyttämättä. Pakkaus ei myöskään saa olla kierrätykseen laitettaessa likainen. Mikäli ruokaa tarttuu pakkaukseen eikä pakkausta saada kokonaan tyhjäksi, syntyy eettisiä ja ekologisia ongelmia, koska resursseja kuten vettä, raaka-aineita ja sähköenergiaa hukataan huomattavia määriä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää pakkausmateriaaleja, jotka vähentävät ruokahävikkiä parantamalla ruoan irtoamista pakkauksesta. Tutkimuskohteet olivat pakkausmateriaalin tyhjentymisominaisuudet ja öljypitoisen ruoan irtoaminen pakkauksen pinnasta. Pakkausmateriaaleina tutkimuksessa olivat päällystetyt kartongit ja kartonkivuoat. Öljypitoisina mallituotteina käytettiin kaupallista marinadia ja rypsiöljyä, joiden viskositeetti mitattiin. Menetelminä käytettiin 80° kallistustestiä, tahmeustestiä, kontaktikulmamittausta ja kemiallista uuttoa yhdistettynä kaasukromatografiaan. Tutkimuksen perusteella öljypitoisen ruoka-aineen irtoavuuteen pakkauksen pinnalta voidaan vaikuttaa erilaisilla mekaanisen ja kemiallisen muokkauksen yhdistelmillä. Käyttämällä PE-pinnoitettua kiiltäväpintaista, kuviotonta ja kemiallisesti muokattua pakkausmateriaalia saadaan öljypitoinen ruoka-aine irtoamaan pakkauksesta parhaiten. Elintarvike ja sen pakkaus ovat molemmat monikomponenttisia tuotteita ja kattavaa mallisysteemiä on haasteellista kehittää. Pakkauksen kehittäminen on optimaalisinta kun otetaan huomioon siihen pakattavan ruoan ominaisuudet, eli ruokahävikkiä voidaan vähentää valitsemalla sopiva pakkausmateriaali pakattavalle tuotteelle.Adhesion of the food into the packaging has an important role in various stages of the supply chain of food production to recycling. If the food sticks to the surface of the package and the package does not get completely empty, there will be ethical and ecological problems due to the use of resources such as water, raw materials and energy which are wasted in considerable quantities. If the packaging does not empty properly, but leaves residues, the image of product’s quality in the eyes of the consumer will be reduced. The aim of this study was to develop packaging materials that reduce food losses by improving the release of the food from its packaging. The research topics were the emptying properties of the packaging materials and the adhesion of the oily foods to their surfaces. The work was carried out by testing the coated paperboards and trays adhesion properties. As model products, commercial marinade and rapeseed oil were used, and their viscosities were determined. The method used were 80° tilt test, stickiness test, contact angle measurement and chemical extraction combined with gas chromatography. Based on the results of the study, the amount of residue from an oily food at the surface of the packaging can be influenced by appropriate combination of mechanical and chemical treatments. Using a PE coating which is glossy and non-patterned with a chemical treatment is the best for ensuring removal of oily foods removed from the packaging. Food waste can be reduced by choosing the proper packaging type for each foodstuff based on its attributes.
Subject: packaging
packaging material
adhesion
emptying properties
food losses
pakkaus
pakkausmateriaali
ruoan tarttuminen
ruoan irtoaminen
ruokahävikki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record