Kipsi maanparannusaineena : hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/299973
Title: Kipsi maanparannusaineena : hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle
Author: Mattila, Tuomas J.; Manka, Veera; Rajala, Jukka
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2019-03-08
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 192
ISBN: 978-951-51-3772-2
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/299973
Abstract: Kipsiä on käytetty lannoitteena ja maanparannusaineena vuosisatojen ajan. Kipsin vaikutus perustuu sen sisältämään kalsiumiin ja rikkiin. Lannoitusvaikutuksen lisäksi kipsiä voidaan käyttää vähentämään maaperän korkeita magnesium- ja alumiinipitoisuuksia ja kehittämään maan rakennetta. Syrjäyttäessään muita kationeja maaperästä kipsi lisää kuitenkin myös kaliumin ja magnesiumin huuhtoutumista, mikä voi pahentaa näiden puutosta. Korkeilla käyttömäärillä kipsi voi häiritä maan biologista toimintaa. Tässä raportissa käydään läpi kipsin tutkimuskirjallisuutta, OSMO koelohkojen tuloksia kipsilisäyksen vaikutuksista maan kasvukuntoon sekä arvioidaan kipsin soveltuvuutta 1068 lohkon viljavuusanalyysiaineiston perusteella. Tulosten perusteella kipsistä ei havaittu haittoja maaperän mikrobiaktiivisuudelle, maan ravinnesuhteille tai kasvien ravinteiden otolle, mikäli sitä käytetään maltillisia määriä savimailla, joissa magnesiumia on runsaasti. Kipsi toimi tulosten perusteella myös rikkilannoitteena ja nosti maaperän rikkitasoja useaksi vuodeksi. Ongelmia saattaa muodostua, jos kipsiä käytetään pelloilla, joissa on valmiiksi magnesiumin tai kaliumin puutetta. Tilakohtaisen tarkastelun perusteella kipsi soveltuu tilasta riippuen 0-50 % lohkoista ja siitä voi olla selvää haittaa 0-73 % lohkoista tilan peltojen tilanteesta riippuen. Kipsin hyötyjen maksimoimiseksi kipsikäsittely kannattaa kohdentaa korkean magnesiumpitoisuuden savipelloille, joissa on puutetta rikistä.
Subject: Maanparannus
Kationinvaihtokapasiteetti
Maan rakenne
Viljavuusanalyysit
Tilatutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja192.pdf 837.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record