Kipsi maanparannusaineena : hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Show simple item record

dc.contributor.author Mattila, Tuomas J.
dc.contributor.author Manka, Veera
dc.contributor.author Rajala, Jukka
dc.date.accessioned 2019-03-08T08:00:42Z
dc.date.available 2019-03-08T08:00:42Z
dc.date.issued 2019-03-08
dc.identifier.isbn 978-951-51-3772-2
dc.identifier.issn 1796-0630
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299973
dc.description.abstract Kipsiä on käytetty lannoitteena ja maanparannusaineena vuosisatojen ajan. Kipsin vaikutus perustuu sen sisältämään kalsiumiin ja rikkiin. Lannoitusvaikutuksen lisäksi kipsiä voidaan käyttää vähentämään maaperän korkeita magnesium- ja alumiinipitoisuuksia ja kehittämään maan rakennetta. Syrjäyttäessään muita kationeja maaperästä kipsi lisää kuitenkin myös kaliumin ja magnesiumin huuhtoutumista, mikä voi pahentaa näiden puutosta. Korkeilla käyttömäärillä kipsi voi häiritä maan biologista toimintaa. Tässä raportissa käydään läpi kipsin tutkimuskirjallisuutta, OSMO koelohkojen tuloksia kipsilisäyksen vaikutuksista maan kasvukuntoon sekä arvioidaan kipsin soveltuvuutta 1068 lohkon viljavuusanalyysiaineiston perusteella. Tulosten perusteella kipsistä ei havaittu haittoja maaperän mikrobiaktiivisuudelle, maan ravinnesuhteille tai kasvien ravinteiden otolle, mikäli sitä käytetään maltillisia määriä savimailla, joissa magnesiumia on runsaasti. Kipsi toimi tulosten perusteella myös rikkilannoitteena ja nosti maaperän rikkitasoja useaksi vuodeksi. Ongelmia saattaa muodostua, jos kipsiä käytetään pelloilla, joissa on valmiiksi magnesiumin tai kaliumin puutetta. Tilakohtaisen tarkastelun perusteella kipsi soveltuu tilasta riippuen 0-50 % lohkoista ja siitä voi olla selvää haittaa 0-73 % lohkoista tilan peltojen tilanteesta riippuen. Kipsin hyötyjen maksimoimiseksi kipsikäsittely kannattaa kohdentaa korkean magnesiumpitoisuuden savipelloille, joissa on puutetta rikistä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti fi
dc.relation.ispartofseries Raportteja 192 fi
dc.subject Maanparannus fi
dc.subject Kationinvaihtokapasiteetti fi
dc.subject Maan rakenne fi
dc.subject Viljavuusanalyysit fi
dc.subject Tilatutkimus fi
dc.title Kipsi maanparannusaineena : hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle fi
dc.type Muu fi
dc.identifier.laitoskoodi H929 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja192.pdf 837.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record