För kampen internationellt!

Show simple item record

dc.contributor.author Weiss, Holger
dc.date.accessioned 2019-03-13T09:00:32Z
dc.date.available 2019-03-13T09:00:32Z
dc.date.issued 2019-02-28
dc.identifier.citation Holger Weiss, För kampen internationellt! Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet. Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditi, Helsinki 2019 fi
dc.identifier.isbn 9789525976717
dc.identifier.isbn 9789525976724
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300073
dc.description.abstract Sjömännens och hamnarbetarnas international eller ISH grundades i Hamburg hösten 1930. ISH presenterade sig själv att vara sjötransportarbetarnas kampinternational med ambitionen att framstå som en radikal motpol till den Internationella transportarbetarfederationen ITF. Organisationen kontrollerades av kommunisterna och var en avdelning inom Röda fackföreningsinternationalen. ISH eftersträvade en global räckvidd men skulle verka på ett lokalt och nationellt plan. I de skandinaviska länderna utgjorde sjötransportarbetarnas röda fackföreningsopposition internationalens nationella sektioner vilka ansvarade för genomförandet av nationella och internationella aktioner, såsom strejker, blockader av fartyg och aktioner mot transport av krigsmaterial. Lika ökänd var fackföreningsoppositionen för sitt agerande inom de etablerade sjötransportarbetarförbunden när de försökte att utmanövrera den sittande förbundsledningen. Samtida socialdemokratiska observatörer svartmålade organisationen som en ”kristidsföreteelse” som byggdes på en ”dynghög”, vilket vittnar om den djupa klyfta som gick tvärs igenom arbetarklassen under 1920- och 1930-talet. Boken är den första studien om ISH och dess verksamhet i Nordeuropa, en global historia som utspelade sig i marginalen och utkanten av det politiska och fackliga etablissemanget. fi
dc.language.iso sv fi
dc.publisher Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura fi
dc.relation.ispartofseries 32 fi
dc.rights Artikkelien/kirjan tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa. fi
dc.title För kampen internationellt! fi
dc.title.alternative Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet fi
dc.type Kirja fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Weiss_For_kampen_internationellt_Final.pdf 39.78Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record