"Race" Conditioning Social Cohesion in the Post-Apartheid Cape Town Neighbourhood

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i socialvetenskap sv
dc.contributor Doctoral Programme in Social Sciences en
dc.contributor.author Inkeri, Raakel
dc.date.accessioned 2019-03-18T09:45:30Z
dc.date.available 2019-04-15
dc.date.available 2019-03-18T09:45:30Z
dc.date.issued 2019-04-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4977-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300157
dc.description.abstract This study explores whether and how race effects and shapes social integration in the post-apartheid Cape Town neighbourhood. The underlying questions are whether and how the racial classifications inherited from apartheid are meaningful when residents negotiate, determine and arrange their changing neighbourhood and neighbours. The object of this study is Thornton, a lower middle-class neighbourhood where the economic class of residents is homogeneous. Instead, racial diversification has been substantial during the post-apartheid decades. Thus, this study examines how race is processed and managed inside class. I built my research design on the concept of social cohesion which relates to the ideal of Rainbow Nation. Neighbourhood social cohesion presents Rainbow Nation on a small scale, a local and space-specific interpretation of the present stage of overcoming previous segregation structures. I analysed cohesion through two approaches, with the first considering collectivities and the second individuals. First, I ask how race is visible in neighbourhood social and spatial practices. This approach explores the forms of participation, community building and using public space. Second, I ask in which way residents of different race conceive their changing neighbours and neighbourhood. This approach explores residents´ attitudes towards people from another race group than their own. It also explores individual residents´ socializing patterns and interaction orientation. The underlying discipline is urban sociology; however, this study has drawn inspiration from several disciplines and research fields. Theoretically this study draws from socio-spatial integration research which examines whether physical residential proximity produces closer social interaction between people of diverse backgrounds. Methodologically this study follows ethnographic research methods and qualitative methodology. The main research material was gathered over a period of 11 months of fieldwork during 2016 and 2017 in Thornton, Cape Town. The analysis was based on interviews of the residents in Thornton, and observation of civic and religious communities and public places and spaces. The results of this study indicate that race is both significant and insignificant when explaining neighbourhood social cohesion. There is a complex relationship between post-apartheid reconciliation speech and lived mundane realities. The results of this study contribute to the discussion on the persistent nature of social classification and categorizing difference and can be drawn to wider than South African debates. In the South African context, this study adds to the discussion of the fairly new research field focusing on the new black African middle class. In addition, results of this study correlate with previous research on the patterns and success in dismantling apartheid´s spatial planning. Keywords: urban integration, South Africa, race, social cohesion, neighbourhood, middle class en
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee Etelä-Afrikassa apartheidin aikana määriteltyjen rotukategorioiden merkitystä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuskohteena on Thornton, Kapkaupungissa sijaitseva alemman keskiluokan asuinalue, joka oli aiemmin määritelty ”valkoiseksi”, mutta on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana muuttunut roturyhmäjakaumaltaan sekoittuneeksi. Vaikka apartheid -järjestelmä lopetettiin vuonna 1994, sen luomat sosiaaliset rakenteet vaikuttavat edelleen ihmisten identiteetteihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Rainbow Nation -ideaali, yhtenäisyyden ja erilaisuuden samanaikainen toteutuminen, näkyy paikallisella tasolla. Tutkimus perustuu sosiaalisen integraation teorioihin, joissa tarkastellaan tuottaako lähekkäin asuminen sosiaalista integraatiota ja miten ”rotu” sosiaalisena kategoriana vaikuttaa naapuruston koheesioon. Koheesiota määritellään erilaisten toimintaan, tilankäyttöön ja asenteisiin liittyvien muuttujien avulla. Tutkimusaineistojen keräämiseen on käytetty etnografisia menetelmiä, paikallisten asukkaiden haastatteluja sekä paikallisten yhteisöjen toiminnan, julkisten paikkojen ja tilojen havainnointia. Taustatietoina on käytetty tilastollisia väestötietoja, sosioekonomisia tilastoja ja historiallisia lähteitä. Lisäksi on hyödynnetty sosiaalisen median lähteitä ja paikallista kyselytutkimusta. Tutkimustulokset osoittavat, että ylhäältä luodut sosiaaliset kategoriat, tässä tutkimuksessa ”rotu”, ovat merkitseviä ja itsepintaisia. Vaikka paikalliset asukkaat kannattavat yhteiskunnan integraatiota ja tasa-arvoa rotuun katsomatta, tämä näkyy huonosti arkipäivän elämässä ja henkilökohtaisissa sosiaalisissa suhteissa. Toisaalta keskiluokkaisuus yhdistää ihmisiä yli roturyhmien, mutta samalla opitut ennakkokäsitykset sekä arviot ja kokemukset erilaisista kulttuurisista tavoista erottavat ihmisiä. Vaikka tutkimuksen kohteena on ollut monikulttuurisuus Etelä-Afrikassa, sen tuloksia voidaan hyödyntää myös eurooppalaisessa moni- ja interkulttuurisuus -keskustelussa. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4976-3
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kaupunkitutkimus
dc.title "Race" Conditioning Social Cohesion in the Post-Apartheid Cape Town Neighbourhood en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Teppo, Annika
dc.ths Seppälä, Ullamaija
dc.ths Kortteinen, Matti
dc.opn Boswell, Rose
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RaceCond.pdf 5.943Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record