Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2018 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/300258

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_13_2019.pdf 1.202Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2018 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019-03-21
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2019
ISBN: 978-952-11-5005-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/300258
Abstract: Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2018 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin alkaliniteetti, ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 55 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z- ja En-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioituna 89 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Näytteen P2V värimääritystulokset arvioitiin käyttäen En-arvoja ja näistä 80 % oli hyväksyttäviä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record