Tanssivasta ruumiista ja sen mielekkyydestä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/30042
Title: Tanssivasta ruumiista ja sen mielekkyydestä
Author: Aaltonen, Mikael
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma
Thesis level:
Abstract: Tutkielma muotoinen lopputyöni tanssin maisteriohjelmaan käsittelee tanssiin liitettyjä merkityksiä ja siihen ajateltavissa olevaa mielekkyyttä. Toinen tärkeä teema on ruumiillisuuden ajatteleminen siten kuin se tulee esiin mannermaisessa filosofiassa ja psykoanalyyttisessä teoriassa. Käsittelen työni ensimmäisessä osassa suhdettani klassiseen balettiin pyrkien selvittämään sen kulttuurihistoriallisia merkityskenttiä ja sen kehitystä nykyiseen muotoonsa. Työni toisessa osassa tuon esiin Jean-Luc Nancyn dekonstruktiivista ajattelua suhteessa tanssiin. Nancyn filosofia painottaa ruumista ja ruumiillisuutta ajattelun lähtökohtana. Hänen toinen keskeinen teemansa on mielen ja mielekkyyden ajattelu suhteessa annettuihin merkityksiin Jatkan työni kolmannessa osiossa ranskalaisen ajattelun esittelyä. Daniel Sibony edustaa ranskalaisen psykoanalyyttisen ajattelun lacanilaista koulukuntaa. Hänen teoksensa ”Le corps et sa danse” on laaja ja intensiivinen luenta ruumiista ja tanssista lacanilasen teorian pohjalta. Siinä korostuvat myös jo Lacanin ajatteluun sisältyvät vaikutteet Heideggerin filosofisesta ajattelusta. Johtopäätöksissä lähestyn kysymystä siitä miten taide ja tässä tapauksessa erityisesti tanssi on kosketuksissa tapaamme olla maailmassa.
availability of the written section: https://arsca.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=426418
URI: http://hdl.handle.net/10138/30042
Date: 2011
Subject (ysa): tanssi
baletti
nykytanssi
ruumiillisuus
dekonstruktio
psykoanalyysi
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
aaltonen_mikael_2011.pdf 450.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record