Säännöt Rautatien tehtaan Työväen Asunto-osakeyhtiölle AHO = Stagdar för Järnvägs Arbetaarens Bostadsaktiebolag AHO

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/300501

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Työväen Asunto Osakeyhtiö Aho.pdf 6.574Mb PDF View/Open
Title: Säännöt Rautatien tehtaan Työväen Asunto-osakeyhtiölle AHO = Stagdar för Järnvägs Arbetaarens Bostadsaktiebolag AHO
Publisher: Työväen Kirjapaino
Date: 1901
URI: http://hdl.handle.net/10138/300501
Abstract: Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun hakemuksen johdosta, jossa "Työväen Asunoto Osakeyhtiö Ahon" Johtokunta on anonut vahvistusta yhtiön osakkaitten Maaliskuun 31, Syyskuun 27 ja Marraskuun 22 päivinä1903 pidetyissä yhtiökokouksissa päättämille sellaisille muutoksille yhtiön 24 p. Toukokuuta 1901 vahvistettuun yhtiöjärjestykseen että sen 3, 4, 5 ja 14 §§ tulisivat kuuluviksi. = Kejsariga Senatens i Finland resolution i anledning af en till Kejsarliga Senaten inlämnad ansökan, hvari Direktionen för "Arbetarnes Bostadsaktiebolag Aho" anhållit om stadföstelse af de vid bolangstämmorna den 31 Mars, 27 September och 22 November 1903 af aktionärerna beslutna förändringarna af §§ 3, 4, 5 och 14 uti bolangsordningen faststäld den 24 Maj 1901, och hvilka blefve sålydande.
Subject (ysa): asunto-osakeyhtiöt
säännöt
työläiset
rautatiet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record