Lasten kasvukäyrien mallintaminen polynomifunktioiden avulla murrosikään liittyvän kasvupyrähdyksen ajoittamiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903271542
Title: Lasten kasvukäyrien mallintaminen polynomifunktioiden avulla murrosikään liittyvän kasvupyrähdyksen ajoittamiseksi
Author: Suutela, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903271542
http://hdl.handle.net/10138/300564
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomessa lasten kasvua seurataan tiheästi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Lasten kasvukäyrät on viimeksi uudistettu vuosina 2010–2011 vastaamaan nykyisiä kasvutietoja ja lasten kehitystä. Kasvukäyristä on mahdollista määrittää murrosikään liittyvän kasvupyrähdyksen ajoittumista. Tiheä kasvun seuranta tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet tähän murrosiän kasvun ajoittamiseen. Tässä tutkimuksessa pyritään mallintamaan lasten kasvua polynomifunktion avulla ja määrittämään tästä edelleen murrosikään liittyvän kasvupyrähdyksen ajoittuminen. Aineistona käytetään 40 tyypin 1 diabeetikon sekä 205 lääketieteellisessä mikrobiomi-tutkimuksessa mukana olleen lapsen kasvutietoja. Erityisesti ollaan kiinnostuneita kasvupyrähdyksen alkamisajankohdasta sekä iästä huippukasvunopeuden aikaan. Mitään kultaista standardia murrosikään liittyvän kasvupyrähdyksen ajoittamiseen ei ole, mutta murrosiän ajoittamiseen on aikaisemmin käytetty sekä manuaalista määritystä että matemaattisia malleja. Tässä tutkimuksessa käytetään kahta eriasteista polynomifunktiota kasvukäyrien mallintamiseen. Polynomifunktioita verrataan keskenään sekä kumpaakin funktiota erikseen manuaalisesti tehtyyn määritykseen. Huippukasvunopeuden ajankohdaksi saatiin tytöillä aineistosta ja menetelmästä riippuen 11,53–11,95 vuotta ja pojilla 13,39–13,82 vuotta. Polynomifunktiolla saadut tulokset korreloivat hyvin keskenään. Pojilla polynomifunktioilla ja manuaalisella määrityksellä saatujen tulosten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Tytöillä taas manuaalinen ja polynomifunktiolla tehty määritys eivät korreloineet yhtä hyvin keskenään. Manuaalinen määritys ei kuitenkaan ole aukoton tapa määrittää murrosikään liittyvän kasvun ajoittumista. Polynomifunktiolla tehtävä määritys helpottaisi suurempien aineistojen käsittelyä eikä olisi tekijäriippuvaista. Matemaattista kasvukäyrien mallinnusta voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi neuvolassa ja kouluterveydenhuollon yhteydessä osana sähköisiä kasvukäyriä.
Subject: Body Height
Female
Growth Charts
Male
Puberty
Models Statistical


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record