Pneumonia after Repair of Esophageal Atresia–Incidence and Main Risk Factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904011568
Title: Pneumonia after Repair of Esophageal Atresia–Incidence and Main Risk Factors
Author: Nurminen, Paula; Koivusalo, Antti; Hukkinen, Maria; Pakarinen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904011568
http://hdl.handle.net/10138/300624
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma

Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Johdanto: Ruokatorviatresiaan rinnastetaan merkittävää hengitystieinfektiokuolleisuutta. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään pneumonioiden insidenssiä ja riskitekijöitä potilaiden viiden ensimmäisen elinvuoden aikana. Aineisto ja menetelmät: Kun eettinen lupa tutkimukselle oli saatu, käytiin läpi vuosien 2002 ja 2017 välillä syntyneiden ruokatoriviatresiapotilaiden potilaskertomukset. Tutkimukseen otettiin mukaan keskussairaaloissa, yliopistollisessa tai alueellisissa sairaaloissa diagnosoidut pneumoniat. Tutkittuihin riskitekijöihin kuuluivat muun muassa muut akuutit hengitystieinfektiot, anastomoottiset komplikaatiot, aortopeksia, fundoplikaatio, merkittävät ruokatorviatresian liitännäissairaudet, ruokatorviatresian tyyppi ja leikkausanastomoosin dilataatiot. Tulokset: Lopullisissa analyyseissä oli mukana kaiken kaikkiaan 104 potilasta. 35 (34%) potilaalla oli 94 pneumoniaa. Tämä vastaa mediaania 2 (IQR 1-4) pneumoniaa potilasta kohden. Tuhatta potilasvuotta kohden laskettuna keuhkokuumetapauksia oli yhteensä 609. Merkittävä osa pneumonioista sairastettiin ennen kolmen vuoden ikää. Pneumonian syyksi voitiin määrittää RSV (respiratory syncytial virus) viidessätoista (16%) ja aspiraatio seitsemässä tapauksessa (7.4%). Yksittäisten muuttujien analyyseissä muiden hengitystieinfektioiden esiintyminen sekä lukumäärä, anastomoosin uusintatoimenpiteet, fundoplikaatio ja leikkausanastomoosin dilataatioiden lukumäärä altistivat keuhkokuumeelle. Monen muuttujan logistisessa regressioanalyysissä pneumonian merkittäviä riskitekijöitä olivat muiden hengitystieinfektioiden esiintyminen ja leikkausanastomoosin dilataatioiden lukumäärä. Johtopäätökset: Vain kolmasosa potilasta sairasti keuhkokuumeen seurannan aikana. Pneumonian insidenssi oli korkein kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Muiden akuuttien hengitystieinfektioiden esiintyminen potilaalla ja leikkausanastomoosin dilataatioiden korkea määrä suurensivat keuhkokuumeen riskiä.Introduction: Esophageal atresia (EA) is associated with significant respiratory mortality. We aimed to assess incidence and predictive factors of EA associated pneumonia during the first 5 years of life. Materials and Methods: Institutional ethical consent was obtained. Hospital records of patients with EA from 2002 to 2017 were reviewed. Episodes of pneumonia that were diagnosed in university or regional hospitals were included. For instance, acute respiratory infections other than pneumonia, anastomotic complications, aortopexy, fundoplication and EA anastomosis dilatations were tested as potential risk factors. Results: 104 patients were included. 35 (34%) patients had 94 episodes of pneumonia corresponding to median 2 (IQR 1–4) and 609 episodes per thousand patient years. Majority of pneumonias occurred before the age of 3 years. The cause of pneumonia could be identified as respiratory syncytial virus in 15 (16%) and aspiration in 7 (7.4%) episodes. In univariate analysis, pneumonia was predicted by occurrence and number of nonpneumonia respiratory infections, anastomotic reoperations, fundoplication, and number of EA anastomosis dilatations. In multivariate logistic regression analysis, significant risk factors for pneumonia were occurrence of nonpneumonia respiratory infections and number of anastomotic dilatations. Conclusion: Episodes of pneumonia occurred in one-third of patients. The incidence of pneumonia was highest during the first 3 years. Patients with nonpneumonia respiratory infections and high number of dilatations were at the greatest risk.
Subject: pneumonia
esophageal atresia
acute respiratory infection


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paula_Nurminen_Pro_gradu_2019.pdf 7.953Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record