“Pysty vaa kännykäst suoraa” : Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/300687

Citation

Grünthal , S E M & Sintonen , S T 2019 , ' “Pysty vaa kännykäst suoraa” : Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa ' , Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti , Vuosikerta. 42 , Nro 1 , Sivut 76-94 . < https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80184 >

Title: “Pysty vaa kännykäst suoraa” : Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa
Author: Grünthal, Satu Eeva Maria; Sintonen, Sara Tuulia
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Learning, Culture & Interventions (LECI)
Date: 2019-04-02
Language: fin
Number of pages: 19
Belongs to series: Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
ISSN: 1798-3827
URI: http://hdl.handle.net/10138/300687
Abstract: Tässä analyysiartikkelissa tavoitteenamme on tuoda esiin nuorten omia käsityksiä ja kokemuksia lukemisesta älylaitteella. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuksen, jossa lukeminen sovitettiin nuorille ominaisiin medioihin ja tekstityyppeihin: joukko nuoria yläkouluikäisiä, yhteensä 27 nuorta, luki tutkimusta varten kirjoitetun novellin osissa parin viikon aikana sosiaalisen median pikaviestipalvelun (WhatsApp) kautta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media ja jatkuva puhelimen selailu vähentävät pitkien tekstien, erityisesti kaunokirjallisuuden, lukemista sekä heikentävät nuorten keskittymiskykyä. On kuitenkin syytä selvittää, voisiko nuorten positiivisen suhteen puhelimiinsa sekä sitoutumisen niiden käyttöön kääntää jollakin tapaa lukemisen hyödyksi. Pilottikokeilumme keskeinen kysymys onkin, voisiko älypuhelin motivoida nuoria – ja aivan erityisesti vähän lukevia nuoria – kaunokirjallisuuden pariin. Kokeilu antaa kiinnostavalla tavalla viitteitä siitä, että älylaitteiden avulla lukeminen voi toimia nuorille yhtenä porttina myös pitempien tekstien lukemiseen ja pysyvän lukuharrastuksen virittämiseen, sillä erityisesti vähän lukevien nuorten lukutottumuksissa painottuvat helppous ja saavutettavuus.
Subject: 6122 Kirjallisuuden tutkimus
lukeminen
älylaitteet
älypuhelin
mediateknologia
516 Kasvatustieteet
nuoret
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
80184_Artikkelin_teksti_116340_1_10_20190402.pdf 342.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record