Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English TeaK

Opettajana metakognitiivisten taitojen maisemassa : pohdintaa kokemuksesta, havainnoinnista, muutoksesta ja integraatiosta esittävän taiteen opinnoissa

Show full item record

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/30075
Vie RefWorksiin
Title: Opettajana metakognitiivisten taitojen maisemassa : pohdintaa kokemuksesta, havainnoinnista, muutoksesta ja integraatiosta esittävän taiteen opinnoissa
Author: Ekoluoma, Raisa
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Teatteriopettajan maisteriohjelma
Thesis level:
Abstract: Taidepedagogisessa opinnäytetyössäni pohdin, millaisia metakognitiivisia taitoja esittävän taiteen opiskelussa voisi hyödyntää. Metakognitiivinen taito tarkoittaa yksilön kykyä käyttää hyväkseen tietoisuuttaan omista ajattelumalleista ja oppimisstrategioista. Tulkinnassani liitän liikkeen ja kehon osaksi ajattelutoimintaa. Hahmottelen metakognitiivisten taitojen opetussuunnitelman, jonka tarkoitus on edesauttaa kokonaisvaltaista oppimista sekä
mahdollistaa erillisten oppialueiden nivominen yhteen, opiskelijalle merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Läpileikkaavana kehyksenä pohdinnalleni toimii somaattinen liiketyöskentely, erityisesti Laban-liikeanalyysi, jonka käytäntöihin pohjaan ajatukseni metakognitiivisista taidoista. Nostan esiin käytännön esimerkkejä ja kokemuksia opetustyöstäni esittävän taiteen lehtorina ammattikorkeakoulussa.
Opinnäytetyöni rungon muodostavat neljä essee-muotoista artikkelia, joissa pohdin sitä aluetta, jolle esittävän taiteen opiskelu pohjautuu. Kokemuksesta merkitykseen -artikkelissa jäsennän, mitä kokemus oppimisen pohjalla voisi tarkoittaa ja miten on mahdollista hyödyntää kokemusta materiaalina taiteellisessa työskentelyssä. Artikkeli
havainnoinnista käsittelee havainnoinnin liikkuvuutta ja pohtii sisäänpäin katsomisen merkitystä ryhmälähtöisessä taiteellisessa työskentelyssä. Muutos-artikkeli kuvaa ajatuksiani sisäsyntyisestä muutoksesta nostaen esiin esimerkin osallistavan Forum-teatterin opetuksesta. Neljäs artikkeli käsittelee integraatiota. Sillä tarkoitan taitoa tarkastella kokonaisuuksia ja rakentaa esimerkiksi irrallisista opinnoista itselle merkittävä kokonaisuus. Jälkikirjoitus-luvussa
pohdin, kuinka esittelemäni ajattelu haastaa olemassa olevan opetussuunnitelman.
Käytän työssäni tekstin ohella kuvia sekä Laban-liikeanalyysin käsitteitä ja symbolijärjestelmää.
Opinnäytetyöni tarkoitus on pyrkiä syvemmin ymmärtämään ja sanallistamaan omaa käyttöteoriaani teatteriopettajana.
availability of the written section in ARSCA: https://arsca.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=423923
URI: http://hdl.handle.net/10138/30075
Date: 2011
Date issued: 2012
Copyright information: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Number of pages: 81 s.
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account