Perusopetuksessa säännöllistä tukea saaneiden toisen asteen opiskelijoiden sosiaalinen tuki, henkinen hyvinvointi ja onnellisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101633
Title: Perusopetuksessa säännöllistä tukea saaneiden toisen asteen opiskelijoiden sosiaalinen tuki, henkinen hyvinvointi ja onnellisuus
Author: Eklund Suhonen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101633
http://hdl.handle.net/10138/300818
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toisen asteen opiskelijoiden sosiaalista tukea ja sen yhteyttä heidän henkiseen hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa. Keskiössä olivat erityisesti ne opiskelijat, jotka olivat saaneet perusopetuksen aikana oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä säännöllistä tukea. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi oppimisvaikeuksia omaavien oppilaiden vähäisemmän sosiaalisen tuen; he tulevat herkemmin kiusatuiksi ja poissuljetuksi kaveriyhteisöistä. Myös erityisoppilaiden onnellisuuden on raportoitu olevan vähäisempää aiemman tutkimuksen mukaan. Menetelmät: Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset toisen asteen opiskelijat. Aineisto kerättiin 14:stä toisen asteen oppilaitoksesta ympäri Suomen keväällä 2016 kyselylomakkein. Vastaajia oli sekä lukiosta että ammattikoulusta ja yhteensä vastauksia oli 1141. Aineisto analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen perusteella toisen asteen opiskelijat voivat henkisesti hyvin ja olivat kohtuullisen onnellisia. Yleisesti heillä on myös määrällisesti hyvä kaveritilanne, niin läheisten ystävien kuin koulussa olevien ystävien suhteen. Opiskelijat saivat äidiltään enemmän sosiaalista tukea kuin isältään. Seurustelu oli yhteydessä heidän onnellisuuteensa, mutta ei heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Koulun työntekijän sosiaalisella tuella puolestaan oli tulosten perusteella yhteys sekä opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin että onnellisuuteen. Tukea saaneet opiskelijat eivät paljon eronneet sosiaaliselta tueltaan, onnellisuudeltaan tai hyvinvoinniltaan tuettomista opiskelijoista. Ainoastaan äidin tarjoama sosiaalinen tuki oli heillä voimakkaampaa kuin tuettomien. Koulun työntekijän sosiaalisella tuella ei ollut yhteyttä tukea saaneiden henkiseen hyvinvointiin eikä seurustelulla heidän onnellisuuteensa toisin kuin tuettomilla tuli ilmi. Koulumenestys ei myöskään tuonut tukea saaneiden välille muita eroja kuin koulussa paremmin menestyvien korkeamman henkisen hyvinvoinnin tason ja heikommin koulussa menestyvien seurustelukumppanin tarjoaman tuen yhteyden heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Tulosten pohjalta voidaan siis todeta, etteivät tukea saaneet toisen asteen opiskelijat eronneet merkittävästi ikätovereistaan sosiaalisessa tuessa.Aims: The aim of this study was to find out the social support (SS) of the secondary school students and its connection to their psychological well-being and happiness. The focus of this study was on the students who have been frequently supported in the basic education. The earlier studies have indicated that students with learning disabilities have less SS; they become easier bullied and excluded from social communities. The happiness of a student with special needs is also lower than others, according to earlier studies. Methods: The data for the study were collected using questionnaires from 14 Finnish upper secondary schools in the spring of 2016. Both vocational schools and senior high schools were included. There were 1141 answers in total. The data were analyzed using SPSS. Results and conclusions: The levels of the psychological well-being and happiness of the upper secondary students are quite high. On average, they have a satisfying amount of friends. They receive more SS from their mother than their father. A romantic relationship is related to their happiness, but not to their psychological well-being. SS from the school worker is related to students’ happiness and psychological well-being. The students who had been frequently supported in the basic education do not differ in SS, happiness or psychological well-being from the students with no such support. Only the support from mother is stronger among frequently supported group. There is no connection between SS from the school worker and psychological well-being among supported group, neither between romantic relationship and happiness, conversely with non-supported students. The only main difference that a school success indicates among the supported group is higher levels of psychological well-being when it comes to a better succeed students. Generally, the students with the support background in the basic education do not differ much from their peers in SS.
Subject: toisen asteen opiskelijat
oppimisen tuki
sosiaalinen tuki
henkinen hyvinvointi
onnellisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eklund_Suhonen_Mari_Pro_gradu_2019.pdf 927.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record