Kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin tavoittelu kompleksisuusteorian ja lämpöopin näkökulmasta : Saksan Energiewende esimerkkinä siitä, miksi energiatransformaatio on haastavaa kaikkialla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181683
Title: Kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin tavoittelu kompleksisuusteorian ja lämpöopin näkökulmasta : Saksan Energiewende esimerkkinä siitä, miksi energiatransformaatio on haastavaa kaikkialla
Author: Hulkkonen, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181683
http://hdl.handle.net/10138/301036
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Political Science, World Politics
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: Ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen sekä talouskasvun tavoittelusta on tullut yksi maailmanpolitiikan kiperimmistä kysymyksistä. Tutkimuskohteenani on saksalainen yhteiskunta ja Saksan liittotasavallan energiastrategia – energiewende. Olen valinnut tutkimuskohteeni kuvatakseni yleisesti sitä, kuinka vääränlaiset premissit voivat johtaa epärealistiseen politiikkatoteutukseen ja tavoitteiden kannalta ristiriitaiseen lopputulemaan. Tutkimuksessani osoitan, kuinka tietyt keskeiset fysikaaliset reunaehdot vaikuttavat myös ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien kykyyn järjestäytyä. Tässä mielessä tutkimukseni on luonteeltaan selittävä. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys syntyy systeemiteorian erilaisia muotoja hyödyntämällä. Tutkimushypoteesini syntyy systeemiteoreettista viitekehystä ja luonnontieteiden pääsäännöistä syntyvistä lähtökohdista. Analyysiosiossa verrataan erilaisten energiapoliittisten skenaarioiden toteutuskelpoisuutta systeemi- ja komleksisuusteoreettisen viitekehyksen valossa. Tutkimukseni keskeisin johtopäätös liittyy Energiewenden puutteellisiin premisseihin. Energiewenden implisiittisenä tausta-ajatuksena on mahdollisuus talouskasvun ja energiankulutuksen irtikytkeytymisestä. Sille ei kuitenkaan lämpöopin ja kompleksisuusteorian valossa näytä olevan edellytyksiä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hulkkonen_Ville_Pro_gradu_2019.pdf 1.328Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record