Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301071

Citation

Muurinen , H M & Lovio , I 2015 , ' Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana ' , Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 205-222 . < https://journal.fi/janus/article/view/51253 >

Title: Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana
Author: Muurinen, Heidi Marika; Lovio, Iikka
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Date: 2015-06-15
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1235-7812
URI: http://hdl.handle.net/10138/301071
Abstract: Tutkimuksessa kuvaillaan pienten, systemaattisten kokeilujen tekemisen metodia ja sen vaiheita toimintastrategiana suomalaisessa sosiaalipalvelujen kehittämisympäristössä. Analyysissä eritellään kokeiluihin vaikuttaneita toimijoita ja tarkastellaan osallistujille muodostunutta toimijuutta. Aineistona on kuusi kehittämiskokeilua sekä niitä koskevat neljä työntekijöiden ryhmähaastattelua (14 henkilö) ja yksi yksilöhaastattelu, kaksi esimiesten haastattelua ja tutkijoiden omat kokemukset. Kokeilemisessa on kyse eri toimijoiden yhteistoiminnassa tapahtuvasta käännösprosessista, joka määrittää mitä kokeilu kussakin yhteydessä tuottaa. Käännösprosessissa määritellään ongelma, yhdistetään eri toimijoiden tavoitteet kokeiltavan idean avulla, suunnitellaan kokeilu ja neuvotellaan toimijoiden rooleista sekä toteutetaan kokeilu. Toimintaan vaikuttamisena näyttäytyvää toimijuutta muodostui kokeilun toteuttajille ja työyhteisölle, organisaatiolle, asiakkaille, fyysiselle ympäristölle ja kokeilumenetelmälle. Kokeilujen tekeminen mahdollistaa oman työn kehittämisen ja yhteistoiminnalliseen suhteeseen asettumisen.
Subject: 5145 Sosiaalityö
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
51253_Artikkelin_teksti_45003_1_10_20150613.pdf 793.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record