Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301077

Citation

Tapola-Haapala , M 2015 , ' Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta ' , Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 150-173 . < https://journal.fi/janus/article/view/51250 >

Title: Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta
Author: Tapola-Haapala, Maria
Contributor organization: Avoin yliopisto
Date: 2015-06-16
Language: fin
Number of pages: 24
Belongs to series: Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1235-7812
URI: http://hdl.handle.net/10138/301077
Abstract: Artikkelissa analysoidaan Helsingin yliopiston piirissä laadittuja sosiaalityön käytäntötutkimusta käsitteleviä tekstejä erityisesti niissä esille tuotujen epistemologisten lähtökohtien näkökulmasta. Aluksi kuvataan, kuinka tietoa ja tiedontuotantoa on käsitelty kyseisissä teksteissä. Tämän jälkeen käytäntötutkimuksen epistemologisia lähtökohtia tarkastellaan suhteessa eräisiin yleisiin tieteenfilosofis-tutkimusmetodologisiin paradigmoihin: sosiaaliseen konstruktionismiin, postmoderniin ajatteluun, pragmatismiin, positivismiin ja kriittiseen realismiin. Artikkelin lopussa pohditaan joitakin jännitteitä ja eettisiä kysymyksiä, joita käytäntötutkimuksen epistemologisten lähtökohtien kuvausten pohjalta voidaan nostaa esille. Käsiteltävinä ovat käytäntötutkimukseen mahdollisesti liittyvä relativismi, pragmatistisen ja dialogisen lähtökohdan tarjoamat (osittaiset) ratkaisut relativismin ongelmaan, käytäntötutkimuksen suhde yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä osallistujien roolit käytäntötutkimusprosesseissa.
Subject: 5145 Sosiaalityö
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
51250_Artikkelin_teksti_44991_1_10_20150613.pdf 797.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record