Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/301077

Citation

Tapola-Haapala , M 2015 , ' Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta ' , Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 150-173 . < https://journal.fi/janus/article/view/51250 >

Titel: Sosiaalityön käytäntötutkimuksen epistemologiset lähtökohdat - kriittinen luenta
Författare: Tapola-Haapala, Maria
Upphovmannens organisation: Avoin yliopisto
Datum: 2015-06-16
Språk: fin
Sidantal: 24
Tillhör serie: Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1235-7812
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/301077
Abstrakt: Artikkelissa analysoidaan Helsingin yliopiston piirissä laadittuja sosiaalityön käytäntötutkimusta käsitteleviä tekstejä erityisesti niissä esille tuotujen epistemologisten lähtökohtien näkökulmasta. Aluksi kuvataan, kuinka tietoa ja tiedontuotantoa on käsitelty kyseisissä teksteissä. Tämän jälkeen käytäntötutkimuksen epistemologisia lähtökohtia tarkastellaan suhteessa eräisiin yleisiin tieteenfilosofis-tutkimusmetodologisiin paradigmoihin: sosiaaliseen konstruktionismiin, postmoderniin ajatteluun, pragmatismiin, positivismiin ja kriittiseen realismiin. Artikkelin lopussa pohditaan joitakin jännitteitä ja eettisiä kysymyksiä, joita käytäntötutkimuksen epistemologisten lähtökohtien kuvausten pohjalta voidaan nostaa esille. Käsiteltävinä ovat käytäntötutkimukseen mahdollisesti liittyvä relativismi, pragmatistisen ja dialogisen lähtökohdan tarjoamat (osittaiset) ratkaisut relativismin ongelmaan, käytäntötutkimuksen suhde yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä osallistujien roolit käytäntötutkimusprosesseissa.
Subject: 5145 Sosiaalityö
Referentgranskad: Ja
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
51250_Artikkelin_teksti_44991_1_10_20150613.pdf 797.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post