Nuoret lääkärit tyytyväisiä potilastietojärjestelmien käyttäjiä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241758
Title: Nuoret lääkärit tyytyväisiä potilastietojärjestelmien käyttäjiä?
Author: Kärki, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241758
http://hdl.handle.net/10138/301195
Thesis level: master's thesis
Abstract: Lääkäreiden käyttäjäkokemuksia sähköisistä potilastietojärjestelmistä on kartoitettu vuosina 2010 ja 2014 Suomessa ensi kertaa. Tutkimukset havaitsivat lääkäreiden olevan tyytymättömiä sähköisiin järjestelmiin. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli syventyä nuorten lääkärien käyttäjäkokemuksiin potilastietojärjestelmistä ja verrata niitä vanhempien lääkäri-ikäpolvien kokemuksiin. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselytutkimuksella vuonna 2014. Tutkimuksen kohteena olivat työikäiset, potilastyötä tekevät lääkärit. Tutkimukseen vastasi n. 23% kliinisessä työssä olevista lääkäreistä Suomessa. Vastaajat jaettiin neljään ikäryhmään. Nuoria edustivat alle 35-vuotiaat lääkärit, joista valtaosa oli erikoistuvan vaiheen kliinikkoja. Nuorilla, diginatiiveilla lääkäreillä oli kokemusta useammasta järjestelmästä, mutta lyhyemmältä ajalta kuin vanhemmilla ryhmillä. Nuoret osoittautuivat vanhempia lääkäreitä kriittisemmiksi järjestelmäkäyttäjiksi, ja olivat tyytymättömiä erityisesti järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin, visuaalisuuteen ja toimintalogiikkaan. Nuoret olivat myös huolissaan järjestelmien vaikutuksesta potilasturvallisuuteen. Kriittisyyden taustalla tulkittiin olevan kokemattomuus paperipohjaisista järjestel-mistä, vähäisempi kliininen kokemus, erikoistuvan lääkärin työnkuva sekä uran alkuvaiheen työnhallinnan haasteet, jotka osaltaan altistavat huonon käytettävyyden aiheuttamille ongelmille. Nuorten tyytymättömyyden todettiin viittaavaan siihen, että järjestelmien käytettävyysongelmat eivät ratkea itsestään uuden tietoteknisesti taitavamman käyttäjäsukupolven astuessa työelämään.
Subject: sähköinen potilaskertomus
käytettävyys
potilastietojärjestelmä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record